[SlovLit] Občni zbor SDS -- Re:Zastavica -- Ljubljanske zgodbe

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Sep 25 13:00:37 CEST 2012


From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 25 Sep 2012 10:42:31 +0200
Subject: Občni zbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Spoštovani člani!

Vljudno ste vabljeni na redni Občni zbor Zveze društev Slavistično
društvo Slovenije, ki bo v petek, 28. septembra 2012, ob 9.00 v
predavalnici Burja 1 Fakultete za humanistične študije Univerze na
Primorskem v Kopru.

Dnevni red:
1. Imenovanje predsednika, članov predsedstva, in zapisnikarja občnega
zbora, volilne in verifikacijske komisije
2. Obravnava predlogov za nova častna člana in za dobitnico priznanja
za odlično strokovno delo
3. Poročilo o delu SdS v zadnjih dveh letih (B. Krakar Vogel)
4. Poročilo blagajnika
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Volitve, razrešnica dosedanjemu vodstvu in imenovanje novega
-    soglasje h kandidaturi člana SdS za volitve v DS RS
-    imenovanje elektorjev
-    volitve novega nadzornega odbora društva
-    volitve novega častnega razsodišča društva
-    volitve novega predsednika SdS in članov IO (tajnika, blagajnika)
7.  Razno

Računamo na vašo polnoštevilno udeležbo!

Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel,
predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

===

Od: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>
Datum: 25. september 2012 10:33
Zadeva: Dodatek k Vprašanjem
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004231.html)

Dragi slovlitovci!

Ker imam žep poln konvertibilnih novcev in jih ne bi
rad nosil nazaj iz Kopra, pošiljam dodatno pojasnilo k
Zastavici (vidim, da je nekatere uganka, sicer hudo
strokovna, pritegnila, vendar je očitno pretežka):
Doprsni kip je cenzuriral pesem. Pesnik je doživel
padajočega moškega. Umrl je pred prvim taborom.

Zoran Božič

===

http://www.trubarjevahisaliterature.si/ --
torek, 25. september ob 19. uri, Trubarjeva hiša literature:
Zgodbe Ljubljane (Ljubljana Tales); predstavitev pete antologije
založbe New Europe Writers, v kateri so objavljene nove zgodbe
o mestu Ljubljana. Vabljeni, vstop je prost!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit