[SlovLit] 23. slavistični kongres (izjava za medije)

Petra Jordan jordan.petra na gmail.com
Pon Sep 24 14:48:55 CEST 2012


Slavistično društvo Slovenije združuje univerzitetne profesorje,
raziskovalce, jezikovne svetovalce, kulturnike, učitelje, prevajalce
idr., ki se profesionalno ukvarjajo s slovenskim in z drugimi
slovanskimi jeziki, literaturami in kulturami. Obstaja že 78 let in
vsako leto (z redkimi prekinitvami) prireja osrednjo prireditev,
slovenski slavistični kongres. Ta je namenjen pregledu strokovnih
novosti, kritični izmenjavi mnenj o aktualnih vprašanjih jezika,
literature in kulture in razpravljanju o stanovskih problemih oz. o
družbenih razmerah, ki jih pogojujejo.

Letošnji slavistični kongres bo od četrtka, 27. 9., do sobote, 29. 9.,
na Fakulteti za humanistične študije v Kopru.

Osrednja tematska pozornost bo namenjena raziskovalnim in pedagoškim
dosežkom slovenistike oz. slavistike na Univerzi na Primorskem, ki
nastajajo v okviru Fakultete za humanistične študije, Znanstveno
raziskovalnega središča in Pedagoške fakultete UP. Na teh inštitucijah
je v še ne desetletju nastala prodorna in kreativna znanstvena in
pedagoška usmeritev, ki skladno s svojim geografsko-kulturnim
položajem temelji na interdisciplinarnosti in medkulturnosti in ki se
lahko kljub doslej kratkemu trajanju pohvali z odmevnimi
raziskovalnimi in študijskimi dosežki. Eni in drugi bodo razgrnjeni v
plenarnih predavanjih in v posebni kongresni sekciji. Ob tej temi bodo
sekcijska predavanja, okrogla miza in delavnice posvečeni še drugim
temam oz. drugim interesnim skupinam udeležencev iz Slovenije in
tujine - v četrtek lektorjem in prevajalcem ter jubilantoma Bertu
Pribcu in Katarini Šalamun Biedrzyczki, v petek učiteljem in
študentom. Predstavljene bodo tud številne knjižne novosti v zadnjem
letu in uspešni projekti v stroki. Razglasili bomo dva nova častna
člana, prof. dr. Toma Korošca,mdr. nekdanjega dekana FDV, in pisatelja
Marjana Tomšiča ter podelili posebno priznanje odlični profesorici
Rafki Kirn in najboljšim diplomantom in doktorantom vseh slovenskih
slovenistik/slavistik.  Vse to dogajanje bo predstavljeno v kongresnem
zborniku, potek pa je opisan v priloženem kongresnem programu.
Prireditev je po navadi dobro obiskana, čeprav nekdanjih 700
udeležencev, ki jih je prihajalo v letih gibanja Slovenščina v
javnosti in protestov proti skupnim šolskim jedrom v 70. in 80. letih
prejšnjega stoletja, zaradi spremenjenih okoliščin ni več. Nekako 200
pa jih med pribl. 500 člani Slavističnega društva Slovenije še
prihaja. In vsi prisotni, predavatelji in udeleženci, zavzeto odpirajo
mnoga pomembna družbeno kulturna vprašanja ter razpravljajo o njih.
Zato nas bo veselilo, če nam boste, spoštovani, pomagali, da se glas o
nas, naših stališčih, strokovnih dosežkih in aktualnih dilemah razširi
v javnosti.


Protokolarni del kongresa se začne v četrtek, 27. septembra, začne ob
9.30. v Gledališču Koper. Informacije o kongresu in program lahko
dobite na spletni strani
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/kongres12


Z lepimi pozdravi,
Prof. dr. Boža Krakar Vogel, predsednica SdS
Petra Jordan, prof., tajnica SdS


Dodatne informacije o seznamu SlovLit