[SlovLit] Zastavica -- Bernard Colombat

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Sep 24 08:26:39 CEST 2012


Od: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>
Datum: 23. september 2012 20:24
Zadeva: Vprašanja ob pripetku
(http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/npmk.jpg)

Dragi Miran,
malo za šalo, malo za res (lahko daš tudi na slovlit):

1. Kdo je moški, ki "skače" v vodo?
2. V katerem mestu je ta stranski oltar?
3. Komu je posvečen doprsni kip pred cerkvijo?
Za vse tri pravilne odgovore častim pijačo na kongresu v Kopru.

LP Zoran

===

Od: Kozma Ahačič <kozma.ahacic na guest.arnes.si>
Datum: 24. september 2012 08:20
Zadeva: Za SlovLit - Bernard Colombat

Kako pripraviti elektronsko zbirko uporabnih informacij na določeno
tematiko za mednarodno javnost? Kako zbrati, prepisati in za iskanje
opremiti elektronsko zbirko za znanstveno rabo? Za področje zgodovine
jezikoslovja bo o tem spregovoril prof. dr. Bernard Colombat z
Univerze Paris Diderot in inštituta Laboratoire d'Histoire des
Théories Linguistiques v Parizu v svojem predavanju na Historičnem
seminarju ZRC SAZU:

Pomen specializiranih elektronskih zbirk podatkov za raziskovanje
zgodovine jezikoslovnih teorij: dva primera

Predavanje bo pokazalo, kakšen vpliv na razvoj preučevanja zgodovine
jezikoslovnih teorij imajo lahko elektronske zbirke podatkov. V tem
okviru bo predavatelj predstavil dve tovrstni zbirki:

–       Corpus de textes linguistiques fondamentaux [Korpus temeljnih
jezikoslovnih besedil], ki vsebuje tudi Corpus représentatif des
grammaires et des traditions linguistiques [Reprezentativni korpus
slovnic in jezikoslovnih tradicij];
–       Grand Corpus des grammaires françaises, des remarques et des
traités sur la langue (XIVe-XVIIe siècles) [Veliki korpus francoskih
slovnic ter jezikoslovnih zapisov in razprav (14.–17. stoletje)].

Orisan bo vzporedni razvoj obeh projektov, prikazano delovanje obeh
zbirk podatkov ter različne možnosti iskanj, ki jih ponujata. V
projektu CTLF sodeluje tudi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU.

Bernard Colombat je profesor zgodovine jezikoslovnih teorij na
Univerzi Paris Diderot v Parizu. Po prejeti klasični izobrazbi je bil
profesor latinskega jezika na Univerzi Stendhal (Grenoble III) in nato
na ENS v Lyonu. Sprva je raziskoval zgodovino latinskega
slovničarstva, nato pa se je njegovo raziskovanje razširilo še na
ugotavljanje vpliva latinskega slovničarstva na prve slovnice
francoskega jezika. Še posebej se je posvetil preučevanju zgodovine
besednih vrst, razvoja slovničarskega metajezika in zgodovine
jezikoslovnih pojmov (npr. prehodnost). Pripravil je kritični prevod
francoske slovnice Jeana Pillota (1561) in jezikoslovnega dela
Mithridates Konrada Gessnerja (1555) iz latinščine v francoščino.
Ureja spletno zbirko podatkov o jezikoslovnih besedilih. Trenutno
pripravlja več kritičnih izdaj: Priscian (Ars, 14–18, skupaj z drugimi
avtorji), Donait françois (J. Barton), De causis J. C. Scaligerja,
Grammaire générale et raisonnée iz Port-Royala (1676, v sodelovanju z
drugimi avtorji).

Predavanje bo v četrtek, 27. septembra 2012, ob 11. uri
v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.
Predavanje bo v francoskem jeziku s slovenskim prevodom.

Vljudno vabljeni vsi jezikoslovci, literarni zgodovinarji in vsi, ki
vas zanima elektronsko objavljanje humanističnih zbirk podatkov!

Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit