[SlovLit] Neznane arhaične besede

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Sep 19 09:52:30 CEST 2012


From: "Tomaz Erjavec" <tomaz.erjavec na ijs.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 19 Sep 2012 09:02:53 +0200
Subject: Neznane arhaične besede

Spoštovani SlovLitovci,
pri delu na korpusu starejše slovenščine (http://nl.ijs.si/imp/ ) smo
naleteli na nekaj (pre)trdih orehov.
Če kdo od vas ve, kako bi se spodnje besede posodobile, bi bili na moč hvaležni!

lp,
Tomaž Erjavec

- ne znam razvozlati, kaj naj bi pomenile sledeče besede:
napredvzetje, predsevzetje, predse vzetje, predsevzetek. Tudi se ne
pojavijo v nobenem drugem besedilu kot v Robinsonu.
http://tinyurl.com/8jfaj6o
http://tinyurl.com/9cbt9eh

- takaj, ta kaj. Tudi te besede ne najdem. Glede na kontekst bi lahko
pomenila takrat, vendar ne upam ugibati. Ima kdo kako idejo?
http://tinyurl.com/9zq5aq7

- nažnol:
/... ko je dvanajstkrat toliko  nažnol nažel .../
Ne razberem, ali je nažnol le sopomenka besede nažel, ali pomeni kaj
drugega (nažnola, Ncf?).
http://tinyurl.com/96ogelb

- odsog
http://tinyurl.com/8mt28dj

- sretenj, vstret. Ne najdem pomena. Morda bi lahko izhajalo iz
sretavati, sresti (Pleteršnik:
http://bos.zrc-sazu.si/c/PL/neva.exe?name=pl&expression=sret&hs=1). Po
kontekstu bi morda ustrezal pomen naproti.
http://tinyurl.com/8d737zd

- mestivka, ohrankinja, meševavka: ne razumem pomena. Mestivec ima po
Pleteršniku pomen der Traubentreter, der Kelterer, ampak ne vem, če se
tukaj govori o tem. Glede na pomišljaj med mestivko in meševavko bi
lahko bili sopomenki.
http://tinyurl.com/9qpuhrv

- kuljka: kljuka? Zatipkana beseda?
http://tinyurl.com/94kxd2l


Dodatne informacije o seznamu SlovLit