[SlovLit] Štrekljeva nagrada

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Avg 3 10:43:28 CEST 2012


Od: Barbara Ivancic <B.Ivancic na zrc-sazu.si>
Datum: 03. avgust 2012 10:11
Zadeva: Štrekljeva nagrada 2012 prof. ddr. Mariji Stanonik

Letošnjo podelitev Štrekljevih nagrad 9. junija 2012 na Gorjanskem na
Krasu je pospremil znanstveni simpozij ob 100-letnici smrti dr. Karla
Štreklja (1859-1912). Raziskovalci so predstavili nekatere nove
poglede na življenje in delo znamenitega slovenskega filologa, in
sicer z vidika literarne zgodovine, jezikoslovja, etnologije in
folkloristike.

Letošnja dobitnica Štrekljeve nagrade za življenjsko delo je bila
prof. ddr. Marija Stanonik, znanstvenica, ki se že tri desetletja
posveča delu na področju slovenske slovstvene folkloristike.
Teoretičnim podlagam slovstvene folkloristike, njeni znanstveni
identiteti in avtonomiji, utemeljeni na lastni raziskovalni praksi,
domačem strokovnem izročilu, razmejitvami med etnologijo in
filološkimi vedami, primerjavami z mednarodnimi tokovi, je namenila
številne razprave. Te posegajo v njeno zgodovino, teorijo in
metodologijo in so sintetično predstavljene v obsežnih znanstvenih
monografijah zadnjega desetletja, kot so npr.: Teoretični oris
slovstvene folklore (2001); Slovstvena folkloristika. Med
jezikoslovjem in literarno vedo (2004); Procesualnost slovstvene
folklore.  Slovenska nesnovna kulturna dediščina (2006); Slovenska
narečna književnost (2007);  Interdisciplinarnost slovstvene folklore
(2008); Zgodovina slovstvene folklore. Od srednjega veka do sodobnosti
 (2009); in Literarjenje, kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi
(2011).

Bibliografija ddr. Stanonikove šteje preko 1000 enot znanstvenih,
strokovnih in drugih prispevkov. Neprecenljivo delo za ohranjanje
slovenskega pripovednega izročila pa je zbirka folklornih pripovedi
Glasovi, ki jo je ddr. Stanonikova zasnovala leta 1988 in pri kateri
je doslej pod njenim urednikovanjem izšlo že 40 knjig (s preko 13000
enotami), delo pa se še nadaljuje. Po njeni zaslugi imamo Slovenci
poleg monumentalne Štrekljeve zbirke pesmi še zbirko slovenskih
folklornih pripovedi.

Dr. Barbara Ivančič Kutin
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU


Dodatne informacije o seznamu SlovLit