[SlovLit] Mnenje SdS o NPJP -- Branje mladinskih knjig

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jun 18 14:31:15 CEST 2012


Od: boza krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Datum: 18. junij 2012 11:10
Zadeva: Mnenje SdS o NPJP
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004143.html in naslednja
sporočila)

Mnenja o Mnenju SdS o NPJP so tematsko zelo homogena in enotna v
tem, da speljujejo debato na slepi tir:

Ponazorimo to naše mnenje z nekaj spodnjimi citati:

Članica SdS, Martina Križaj, avtorica >>inkriminirane<< pripombe, piše
takole: Še nekaj splošnih pripomb: menim, da romščina ne obstaja;
mešata se izraza jezikovna in sporazumevalna zmožnost; ... (gl. Podrobne
pripombe članov društva, tč. 2
http://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/mnenje-o-npjp).

S. Krek interpretira: stališče, ki je bilo dejansko objavljeno v imenu
celotnega Slavističnega društva Slovenije, >>da romščina ne obstaja<<.

Avtorica pripombe v odgovoru SdS: Ali sem jaz res že tako "out", in
ne vem za romščino oz. knjižni romski jezik, temveč ostajam pri
informaciji, da govorijo prekmurski in dolenjski Romi vsak svoje
narečje (in zato menim, da romščine ni, temveč je jezik Romov)?
(dosihmal nismo priobčili na slovlitu).

A. Šurla informira: Ena mlada praška raziskovalka je s temi povedmi
nedavno tega obiskala prekmurske Rome. Rezultati bodo, ko bodo zbrani
in objavljeni, morda lahko prispevali tudi materialne argumente za
takšno ali drugačno mnenje o vprašanju, omenjenem v začetku.

B. Vičar moralno podučuje:  Nepriznavanje jezika določene skupnosti
posledično pomeni tudi nepriznavanje obstoja te skupnosti in je del
širše politike politično-ekonomske marginalizacije in spremljajočega
zagovora izgona oz. iztrebljanja določenih skupin prebivalstva. (uf!)

Iz teh citatov, zbranih po časovnem zaporedju njihovega pojavljanja,
sledi najmanj dvoje:

A)   Da nihče ne nasprotuje Romom in romščini (kaj šele, da bi jih
izganjal !?), da pa je ena od avtoric pripomb v Mnenju SdS podvomila,
da je romščina knjižni jezik. Da je tako mnenje (>>menim ...<<) strokovno
dopustno, kaže tudi informacija A. Šurle, saj je iz nje videti, da
enotnega mnenja o romščini oz jeziku Romov (še) ni - če bi bilo vse
jasno, čemu metati stran denar za raziskavo?

B)   Da je S. Krek prav ta performativ >>menim<< pozabil
kopipejstati. Da je lahko celotnemu SdS-ju prilepil ukor pred
izključitvijo za tisto, česar v Mnenju ni nihče trdil.

A, kot je rečeno v Burki o jezičnem dohtarju: Retournons a nos
moutons! Pričakujemo še kakšen odziv na to, kar v Mnenju je, ne le na
to, česar ni.

Boža Krakar Vogel

===

Od: Konrad Zadravec <konrad.zadravec na mklj.si>
Datum: 18. junij 2012 07:42
Zadeva: Prirocnik

Obveščamo vas, da je priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
z naslovom GENEZE - POTI V BISTROUMNE NESMISLE v obliki PDF skupaj s
starejšimi priročniki na voljo na domači strani Mestne knjižnice
Ljubljana in sicer na naslovu:
http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/priporocilni-seznami/120-pregledni-in-priporocilni-seznami-za-mlade

Na voljo pa je še nekaj tiskanih izvodov tega priročnika; ker bo
priročnik odslej izhajal v e-obliki, je za vse, ki ga še nimate, zdaj
priložnost, da si nabavite zadnjo tiskano verzijo.

Želimo vam vesele in dobre počitnice!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit