[SlovLit] Spontani govor -- Manjkajoče št. SR -- Koroške -- Re: Romi

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Jun 17 23:09:19 CEST 2012


Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 13. junij 2012 16:24
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni Filozofske fakultete v tem tednu

Mojca Smolej, Besedilne vrste v spontanem govoru (Znanstvena založba
FF, Razprave FF, 2012);
Cena: 19,90 EURO, ŠTUDENTSKA cena: 14,92 EURO.
Več o knjigi na http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/besedilnevrste [...]

===

Hvala Darinki Verdonik in Damjanu Huberju za iskane
manjkajoče izvode Slavistične revije. Zdaj je dLib, kjer
so digitalizirali vse stare številke revije, izrazil željo še
za naslednje pogrešane zvezke, ki so nujni za vpis člankov v bazo:

2003/kongresna
2006/3
2006/posebna
2007/1-3

Naštete zvezke odkupimo ali zamenjamo za druge pulbikacije
Slavističnega društva Slovenije
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Slavisti%C4%8Dna_knji%C5%BEnica). --
miran

===

Datum: 15. junij 2012 16:53
Zadeva: čezmejna srečanja konec pomladi

Drevi, v petek, 15 .6. 2012 ob 19.30 vabi Skupnost koroških Slovencev
in Slovenk v gostilno Kirchenwirt v Slovenjem Plajberku na podelitev
6. Kugyjeve nagrade etnologinji in dialektologinji asist. prof. dr.
Herti Maurer-Lausegger za njene zasluge na znanstvenem in
družbenopolitičnem področju. V kulturnem sporedu bodo sodelovali:
ženska vokalna skupina in moški cerkveni zbor iz Slovenjega Plajberka
ter skupina LAWA. Spoštovani kolegici za že drugo letošnjo nagrado
čestitam(o) in verjamem(o), da bo priznanje spodbuda za njene
nadaljnje delovne projekte.
--- Letošnjo 12. Štrekljevo nagrado je dobila slovstvena folkloristka
in etnologinja prof. ddr. Marija Stanonik. [...]

===

From: "Liter jezika Uredništvo" <literarno.jezikoslovna.revija na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 17 Jun 2012 13:00:52 +0200
Subject: študentje mariborske slovenistike na Festivalu romske kulture 2012

Denis Škofič: Romi v sodobni slovenski prozi
Tonja Jelen: Rominje v slovenski literaturi
Nina Ditmajer in Viktorija Aleksovska: Fran Miklošič kot raziskovalec
romskih narečij v Evropi

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=C-HTD7H_zdo&list=UUbfn4WlqmwdZGaPrvoNzkzA&index=1&feature=plcp


Dodatne informacije o seznamu SlovLit