[SlovLit] Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij v slovanskem svetu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jun 5 14:27:02 CEST 2012


Od: Marko Stabej <marko.stabej na guest.arnes.si>
Datum: 05. junij 2012 11:02

Morda samo do mene ni zaenkrat po nobeni javni poti prišla tale
zanimiva informacija; če pa je še kdo informacijsko podhranjen, vas
obveščam, da bo v četrtek in petek na naši fakulteti zanimivo
znanstveno srečanje z naslovom Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij
v slovanskem svetu, ob zasedanju Mednarodne komisije za slovanske
knjižne jezike pri mednarodnem slavističnem komiteju (člani iz
Slovenije so Ada Vidovič Muha, Vojko Gorjanc in Andreja Žele). Danes
sem v fotokopirnici naletel na lično knjižico povzetkov, program pa mi
je poslala kolegica, ki je vabljena predavateljica. [...]

Lepo vas pozdravljam,
Marko

----

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, Ljubljana, Modra soba (V. nastropje)

Četrtek, 7. 6. 2012
9.15–9.30 Pozdravni nagovori
9.30–10.15 Vabljeno predavanje: Marina Katnić Bakaršić: Diskursi moći
i moć diskursa: Ka novim promišljanjima jezične politike
Диана Иванова: Съвременната българска езикова ситуация: Тенденции и
изменения в езика след 90-те години на ХX век
10.50–11.10 Slavomír Ondrejovič: Jazyková situácia a jazyková politika
na Slovensku a v slovanských krajinách
11.50–12.10 Hana Gladkova: Užívání a prožívání spisovného jazyka. K
postavení a užívání spisovných jazyků v současné společnosti.
12.10–12.30 Jana Šołćina: Aktualne wuwiće hornjoserbskeje spisowneje
rěče – tendency a problemy

15.00–15.20 Marko Samardžija: Utjecaj (jezične) politike na koncepciju
hrvatskoga pravopisa
15.20–15.40 Лидија Тантуровска: Промените на имињата како дел од
јазичната ситуација

Petek, 8. 6. 2012
9.15–9.45 Vabljeno predavanje: Monika Kalin Golob: Med tnalom in
nakovalom: jezik visokega šolstva
10.00–10.20 Кина Вачкова: Новото българско езиково законодателство в
сферата на образованието
10.20–10.40 Vojko Gorjanc: Vloga visokega šolstva in znanosti pri
oblikovanje jezikovne politike
11.30–11.50 Ada Vidovič Muha: Aktualne prvine slovenskega vojaškega
jezika z zgodovinskega in sodobnega vidika
11.50–12.10 Andreja Žele: Slovenščina v pravu

14.30–15.00 Vabljeno predavanje: Robert Grošelj: Vezljivost z vidika
medjezikovnih razmerij
15.15–15.35 Markus Giger: Ruština jako vzor pro jiné slovanské
spisovné jazyky v 19. stol. v oblasti tvoření a používání
participiálních tvarů
15.35–15.55 Г. П. Нещименко: Направленность динамических тенденций в
развитии языковой ситуации в славянских странах
16.45 Zasedanje Komisije

Sobota, 9. 6. 2012 ob 9.30
Voden sprehod po Ljubljani. Zbor pred Magistratom, Mestni trg 1


Dodatne informacije o seznamu SlovLit