[SlovLit] Simpozij o Karlu Štreklju

Matija Ogrin matija.ogrin na zrc-sazu.si
Tor Jun 5 14:33:08 CEST 2012


Simpozij o Karlu Štreklju (1859–1912) in slovesna podelitev Štrekljeve
nagrade 2012 bosta potekala v Štrekljevem rojstnem kraju Gorjansko na
Krasu v soboto, 9. junija 2012. 

SIMPOZIJ  O KARLU ŠTREKLJU
Zadružni dom Gorjansko

10.–10.30: Odprtje simpozija
Dr. Ingrid Slavec Gradišnik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje
(Ljubljana)
Akad. prof. dr. Kajetan Gantar, Slovenska akademija znanosti in
umetnosti (Ljubljana)
Prof. dr. Ludvik Karničar, Inštitut za slavistiko, Univerza Karla-Franza
(Gradec)

10.30–11.15: Karel Štrekelj in literarna zgodovina
Dr. Darko Dolinar, Karel Štrekelj in slovenska literarna zgodovina
Dr. Matija Ogrin, Štrekljeva Zgodovina slovenskega slovstva – od
rokopisa do izdaje

11.45–12.30: : Karel Štrekelj in jezikoslovje
Dr. Vlado Nartnik, K vprašanju začetkov glagolice
Dr. Silvo Torkar, O Karlu Štreklju kot imenoslovcu in o etimologiji
krajevnega imena Gorjansko

12.30–13h: Karel Štrekelj – etnologija in folkloristika
Dr. Ingrid Slavec Gradišnik, Karel Štrekelj in sočasna disciplinarna
pokrajina

15.00–17.30: Karel Štrekelj – etnologija in folkloristika
Dr. Marko Terseglav, Štrekljevo videnje ljudske pesmi
Dr. Marjeta Pisk, Karel Štrekelj in goriški kulturni krog
Teja Klobčar, Uresničevanje Štrekljeve vizije v zbirateljski akciji
Odbora za zbiranje slovenskih narodnih pesmi
Dr. Drago Kunej, Štrekelj - pobudnik zvočnih snemanj ljudskih pesmi 
Dr. Monika Kropej, Karel Štrekelj in njegova zapuščina ljudskega
pripovedništva
Saša Babič, Folklorni obrazci v Štrekljevi zapuščini
Dr. Rebeka Kunej, Štrekljeva izhodišča za raziskovanje plesa

Slovesna podelitev ŠTREKLJEVE NAGRADE bo potekala na Štrekljevevi
domačiji z začetkom ob 19. uri. 
VLJUDNO VABLJENI! Dodatne informacije o seznamu SlovLit