[SlovLit] V Kopru o Resoluciji - Posvet o jezikovnih politikah za danes in jutri

Vladka Tucovič vladka.tucovic na guest.arnes.si
Tor Jun 5 14:09:54 CEST 2012


Katedra za večjezičnost in medkulturnost Univerze na Primorskem (UP)
in Center za slovenski jezik in kulturo Fakultete za humanistične 
študije Univerze na Primorskem (CSJK UP FHŠ) v okviru javne obravnave 
Resolucije za nacionalni program za jezikovno politiko 2012–2016 in 
univerzitetne obravnave Prereza jezikovne politike Univerze na 
Primorskem

vabita na Posvet o jezikovnih politikah za danes in jutri

v sredo, 6. junija 2012, ob 15.00 v predavalnici Burja 1
na Fakulteti za humanistične študije UP (Titov trg 5, Koper).

Uvodne besede in usmeritve bosta podali dr. Simona Bergoč, vodja 
Sektorja za slovenski jezik pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport RS, in dr. Lucija Čok, vodja delovne skupine Prereza.

Vabljeni, da se s svojim prispevkom k dokumentoma dejavno vključite v 
soustvarjanje odprtega in demokratičnega sobivanja jezikov in kultur.

Okvir posveta: Na ravni posameznih držav, Sveta Evrope in Evropske 
komisije ves čas nastajajo dokumenti, ki spodbujajo, promovirajo in 
usmerjajo jezikovno politiko, urejajo položaj nacionalnih jezikov ter 
utrjujejo večjezičnost in medkulturnost. Tak dokument je tudi 
Resolucija za nacionalni program za jezikovno politiko 2012–2016, ki 
ga je pripravil Sektor za slovenski jezik pri MIZKŠ in je ravnokar v 
javni obravnavi. Na Univerzi na Primorskem se v tovrstna prizadevanja 
vključujemo z oblikovanjem Prereza jezikovne politike Univerze na 
Primorskem, namen katerega je analizirati in izboljšati urejenost 
jezikovne dejavnosti na UP. Z javno obravnavo obeh dokumentov in 
evropskim projektom EUNoM, ki bo podobne dokumente promoviral v Evropski 
komisiji, se Katedra za večjezičnost in medkulturnost na UP dejavno 
vključuje v prizadevanja za urejanje jezikovnih politik v širšem 
evropskem prostoru.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit