[SlovLit] Slovene Studies -- Slavistična revija

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 30 00:00:21 CEST 2012


Nova številka Slovene Studies
(http://www.slovenestudies.com/index.php?lan=en&pg=p0&height=1024)
2011 (33/2) prinaša:

Leonora Flis: Louis Adamič -- Slovene-American Literary Journalism
Avant la Lettre
Božidar Jezernik: The Politics of Two Slovenian Red-letter Days:
Reformation Day and Day of Remembrance of the Dead
Marijan dović: The Canonization of Cultural Saints: France Prešeren
and Jónas Hallgrimsson
Primož Lampič: A Short History of Slovene Photography, 1941--70

===

Nova številka Slavistične revije (http://www.srl.si) 60/1 (2012):

Katja Mihurko Poniž: Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love
Ivana Peruško: Zaboravljena lica ruske cenzure: Od dadilje rasuđivanja
do tamničara slobode
Michał Kopczyk: Kategorija sočutja v esejistiki Zbigniewa Herberta
Vanda Babič: Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitje sv.
Gregorija, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika
Darinka Verdonik, Zdravko Kačič: Označevalci odprte propozicije v
govorjenem diskurzu
Žarko Bošnjaković, Ivan Knjižar: Značaj integrativne i instrumentalne
orijentacije pri izboru slovenačkog jezika kao stranog

Natalia Kaloh Vid: O vlogi jezika v literarni vedi
Renata Jambrešić Kirin: Nezakonske hčere hrvaških (književnih) mitov
in (političnih) travm
Tanja Žigon: O češko-nemškem publicistu in prevajalcu Pavlu Eisnerju
N. V. Maslenikova: V spomin akademiku Olegu Nikolajeviču Trubačovu (1930-2002)
А. Lukašanec, S. Važnik: Zapisnik zasedanja razširjenega Predsedstva
Mednarodnega slavističnega komiteja, Bautzen/Budyšin (ZR Nemčija),
20.-21. avgusta 2011


Dodatne informacije o seznamu SlovLit