[SlovLit] Služba na Koroškem -- Za doktorande -- Tujec v Emoni

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 28 20:18:35 CEST 2012


Od: Damjana Kern <damjana.kern na ff.uni-lj.si>
Datum: 28. maj 2012 10:30
Zadeva: Razpis za zaposlitev asistenta na avstrijskem Koroškem

Ministrstvo za šolstvo in šport  ter Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur objavljata razpis za zaposlitev
učitelja/asistenta za slovenski jezik v šolskem letu 2012/13 na
avstrijskem Koroškem. Učitelj/asistent naj bi predvidoma sodeloval in
sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na teden.

Kdo se lahko prijavi:
- študent/absolvent slovenistike in nemcistike;
- študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine.

Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.
Dodatne informacije:
- čas zaposlitve: od 1. oktobra 2012 do 31. maja 2013;
- plača: med 900 in 1000 evri neto na mesec;
- stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
- prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjeni PRIJAVNI OBRAZEC v dveh izvodih;
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
- 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja
poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete ...).

Prijave pošljite do 12. junija 2012 na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot
drugi/tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu:
damjana.kern na ff.uni-lj.si

===

http://www.konteksti.ffuns.com -- Prvo mednarodno interdisciplinarno
srečanje mladih humanističnih in družboslovnih znanstvenikov pod
naslovom Konteksti 1. decembra 2012. K prijavi in objavi vabljeni
doktorandi.

===

Od: Pablo Juan Fajdiga <pablo-juan.fajdiga na mklj.si>
Datum: 28. maj 2012 17:08
Zadeva: Vabilo

Slovanksa knjižnica vas vljudno vabi na predavanje z naslovom
Tujec v Emoni in antični roman. Predavala bo dr. Nada Grošelj
v kletni dvorani knjižnice na Einspielerjevi ul. 1 v Ljubljani
31. maja ob 19. uri.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit