[SlovLit] Nove knjige -- Iz Prage

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Dec 17 10:29:58 CET 2011


Alenka Goljevšček: Od včeraj za danes [izbor člankov in študij]. Dob:
Miš, 2011. 542 str.

Milena Mileva Blažić: Branja mladinske književnosti: Izbor člankov in
razprav. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 324 str.

Primož Kozak: Zbrano delo, 2. Ur. Dušan Voglar. Ljubljana: ZRC SAZU,
2011 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 246). 547 str.

Acta neophilologica 44/1-2 (2011). 167 str. [vsebuje Mirko Jurak:
Shakespeare and Slovene Dramatists, 3: 1930-2010 in druge razprave]

===

Od: Andrej Šurla <andrej.surla na gmail.com>
Datum: 16. december 2011 19:24
Zadeva: Praško predavateljsko gostovanje profesoric Erike Kržišnik in
Andreje Žele
Za: slovlit na ijs.si

Lep pozdrav iz predpraznične Prage, katere malo slovenistično skupnost
je v tem tednu zaznamoval tudi delovni obisk profesoric Erike Kržišnik
in Andreje Žele. V štirih odlično pripravljenih in (pričakovano)
prepričljivo izvedenih predavanjih sta z nami v lektorskem kabinetu
Filozofske fakultete Karlove univerze delili  svoje obsežno poznavanje
področja pomenoslovja slovenskega jezika.

Prof. Kržišnik je sistematično predstavila svoje ugotovitve o t. i.
somatski frazeologiji, nato pa se posebej osredotočila na bogato
slovensko frazeologijo s sestavino >>roka<<. Predavanju, ki se je že
sproti večkrat prelevilo v skupinsko iskanje vzporednic in razlik s
češko in še kakšno frazeologijo, so sledile še zanimive vaje za
utrjevanje razumevanja in rabe teh frazemov.

Predavanji prof. Žele sta se usmerili v slovenske pomenoslovne
uresničitve besedotvornih postopkov in glagolskovezljivostnih
zakonitosti. Seznanila nas je tudi (zraven pa na trenutke tudi lepo
pozabavala) z zelo bogatim izborom mladih tvorjenk, ki večinoma šele
trkajo za slovaropisno zabeleženje. Veliko pozornosti, vprašanj in
komentarjev so bili deležni tudi njeni poudarki o zakonitostih
glagolske vezljivosti.

Razveseljivo je bilo videti, da je obisk cenjenih predavateljic
vzbudil zanimanje tudi med nekaterimi nekdanjimi študenti, hkrati pa
je bil dogodek za lektorja poučna >>šola<<, da bo  treba pri
organizaciji takšnih priložnosti v prihodnje še bolj upoštevati tudi
brezobzirno logiko koledarja, tako študijskega kot navadnega, saj so
izpitni predtermini in predpraznični porast službenih obveznosti
precej študentom žal preprečili, da bi se udeležili vseh predavanj.
Kljub omenjenemu zrncu pelina pa moram gostovanje ljubljanskih
strokovnjakinj oceniti kot uspešno, polno novih informacij,
prepričljivih razlag in nenazadnje motivirajočih spodbud tako za
prihodnjo študijsko kot predavateljsko aktivnost.

Andrej Šurla

Pa še nekaj fotografij:
https://picasaweb.google.com/113258347981137083466/PragaDec2011PredavanjaProfesoricErikeKrzisnikInAndrejeZele#


Dodatne informacije o seznamu SlovLit