[SlovLit] Hierarhija v slovnici -- Učni in znanstveni jeziki v času globalizacije

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Dec 20 02:25:33 CET 2011


From: "Rok Žaucer" <rok.zaucer na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 19 Dec 2011 21:38:47 +0100
Subject: jezikoslovno predavanje na Univerzi v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici v sredo 21. 12. 2011 ob 14h vabi na
jezikoslovno predavanje Morena Mitrovića (Univerza v Cambridgeu;
http://people.pwf.cam.ac.uk/mm821/#about). Tema predavanja je
ubesedovanje hierarhičnih slovničnih zgradb v luči prirednosti v
indoevropskih jezikih. Predavanje bo v predavalnici P8. Zaradi
mešanega občinstva bo predavanje v angleščini. Vljudno vabljeni.

===

From: Martina Mejak PEF <Martina.Mejak na pef.upr.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 19 Dec 2011 21:00:37 +0000
Subject: Učni in znanstveni jeziki v času globalizacije (poročilo)

V Kopru je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem
8. in 9. decembra 2011 potekal 8. znanstveni sestanek z naslovom
Učni in znanstveni jeziki v času globalizacije, ki je bil eden izmed
osrednjih dogodkov Tedna Pedagoške fakultete (več na
http://www.pef.upr.si/koledar_dogodkov/1323903600/2011120613550462/).

Namen sestanka je bil odpreti široko razpravo o rabi jezika(ov)
različnih znanstvenih disciplin znotraj univerze in v povezavah z
drugimi (tujimi) akademskimi okolji. 21 prispevkov se je zvrstilo v
tematskih sklopih, ki so jih večinoma vpeljala predavanja vabljenih
predavateljev: dr. Leva Krefta (Univerza v Ljubljani), dr. Eije
Ventola (Univerza Aalto Helsinki), dr. Krstivoja M. Špijunovića
(Univerza v Kragujevcu), dr. Dragana Marušiča (Univerza na
Primorskem), dr. Christopherja Taylorja (Univerza v Trstu), dr.
Arianne Maironi (Univerza Loughborough) in dr. Lucije Čok (Univerza na
Primorskem).

Tako se je o jeziku - slovenščini v akademskem in znanstvenih
diskurzih - razpravljalo s filozofskega gledišča, z vidika fizike,
biologije, glasbe, psihologije in pedagogike, matematike ter s
perspektive angleščine kot lingve franke in prevajanja angleških
znanstvenih besedil v slovenščino, italijanščino, finščino in
hrvaščino. Dva prispevka sta segla tudi v zgodovino prizadevanja
koprskih učiteljev v začetku 20. stoletja za uveljavljanje slovenščine
v pedagoškem strokovnem jeziku.

Udeleženci so si bili enotni, da razprava o učnem in znanstvenem
jeziku ni samo dobrodošla, ampak v času globalizacije celo nujna, saj
>>sicrizacija<< sili v objavljanje v tujem - danes skoraj samo še v
angleškem jeziku, kar ima daljnosežne posledice na znanstveni in
strokovni jezik.

Za zelo dobro izpeljan 8. znanstveni sestanek gredo čestitke tudi
organizacijskemu odboru in njegovi vodji doc. dr. Sonji Starc.

Martina Mejak, UP PEF


Dodatne informacije o seznamu SlovLit