[SlovLit] Med revolucijo še kaj drugega: Ferdinand de Saussure

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Nov 29 06:30:39 CET 2011


http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri161/index.html
-- v pričakovanju zime.

===

Od: Ana Polona Golobic <golopinki na yahoo.co.uk>
Datum: 28. november 2011 23:01
Zadeva: Zapis tujih imen

Spoštovani, redno spremljam Slovlit, ki je dobrodošla
pomoč vsem slovenistom, ki šele "začenjamo". Prosim
Vas za pravopisno pomoč.

Zagato je namreč povzročil zapis imena in priimka
Ferdinand de Saussure, kadar ga pišemo brez imena
oz. ko ga navajamo kot vir, kjer je priimek na prvem
mestu. Pravopis pravi:

Pomni
1. Tuje predložne in podobne dele priimka (t. i. predimke)
pišemo citatno: A Prato, A'Beckett, Ap Rhys, Da Verona,
D'Annunzio, de Musset, De Amicis, Pérez de Cuéllar, De
La Mare, Degli Alberti, Di Giacomo, Du Bos, de La Fontaine,
Le Bon, Li Gotti, Lo Presti, de l'Estoile, McCarthy, MacDonald,
St. John, van Beethoven, Van Tieghem, O'Connor. Prim. § 860.

Iz zgoraj navedenega sklepam: Na začetku povedi: De Saussure.

V povedi: de Saussure --- čeprav sem v raznih strokovnih
slovenističnih revijah na internetu zasledila razhajanja, ki
morda izhajajo iz zgornjega odstavka iz Pravopisa, kjer so
predimki včasih z veliko, včasih z malo. Predvidevam, da je
npr. predimek z veliko zato, ker je tudi med imenom in priimkom
z veliko. Kot vir: De Saussure in pod črko D in ne S. Lahko
potrdite moje domneve?

Prosim, pomagajte mi še pri sklanjanju - npr. zagata je okoli
Ferdinanda de Saussura ali de Saussurja? Strinjam se s
Ferdinandom de Saussurjem ... Lahko pri sklanjanju tujih imen
pravila posplošimo ali to ni mogoče, ker se nekatera pišejo citatno in druga ne.

Iskrena hvala,
Ana Polona Golobič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit