[SlovLit] Slovenska pisava plemiških nazivov

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Maj 21 10:42:48 CEST 2011


From: Helena <Helena.Dobrovoljc na zrc-sazu.si>
Date: 2011/5/21
Subject: Re: [SlovLit] Slovenska pisava plemiških nazivov
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003761.html)

Glede pisanja tujih imen v biografskih geslih pravopis v pravilih
ni ekspliciten. Pravopisno pravilo v členu 46 pravi, da se v slovenščini
deli priimkov, tj. predimki in druga določila, pišejo tako, kot jeziku, iz
katerega prihajajo, tj. citatno:

de Saussure, Van Allen, van Dyck, von Karajan (pravilo v SP 2001 § 46).

To potrjuje pravilo v § 128, ki pravi, da v posameznih primerih
pišemo van, von ipd. tudi z veliko začetnico, >>če tako določa norma
jezika, iz katerega lastno ime prihaja<<. Če je torej von del priimka,
ga pustimo zapisanega, kot je v izvirnem jeziku.

Pravopis ne govori o izjemah, torej drugem tipu, tj. o imenih brez
priimkov v današnjem pomenu besede, kjer ob sicer samostojno
rabljenem osebnem imenu nastopa v vlogi stalnega pridevka zveza
s predlogom in zemljepisnim lastnim imenom, ki določa krajevno
pripadnost, izvor in mesto delovanja neke osebe. Ta imena tudi prevajamo:

Andrej iz Loke (slovenski poznogotski stavbar, lat. Andreas von Lack),
Jurij iz Brežic (slovenski srednjeveški pisatelj, lat. Georgius de
Sclavonia).  Tako še Sveti Simon iz Lipnice (polj. Szymon z Lipnicy),
Tales iz Mileta, Vilijem iz Ockhama.

Pogosto, vendar ne vedno, ima ta tip osebnih imen tudi nepredložno
dvojnico: Nikolaj iz Kuze > Nikolaj Kuzanski, Rogerij iz Ljubljane >
Rogerij Ljubljanski (slovenski pridigar).

-----------

Drugo pa so besede, ki zaznamujejo družbeni ali družabni položaj,
poklic, čast, znanstveno stopnjo ipd. (gl. SP 2001 § 128:
http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html#pravila). Pravopis tu določa,
da jih pišemo večinoma pred imenom in z malo začetnico, npr.
doktor/dr., gospod/g., gospa/ga., plemeniti/pl., profesor/prof.

Pravopis tudi tu ne govori o izjemah, saj teh občnoimenskih določil
ne pišemo vedno pred osebnim imenom, ampak že iz pravila v
členu 44 vidimo, da je lahko pl. ali vitez tudi del imena (Janez Bleiweis
pl. Trsteniški; Ivan Klodič vitez Sabladoski). V preteklosti se je način
zapisovanja teh določil spreminjal (pred imenom, med obema
imenoma ...), verjetno pa je treba ločevati tudi plemiške naslove
(pridobljene z rojstvom, npr. grof) od nazivov (pridobljenih zaradi
zaslug, npr. vitez). Torej je treba pri prevajanju vedeti, ali je to določilo
del imena ali ne. Iz pravopisa je razvidno le to, da jih pišemo z malo
začetnico.

Glede tega, ali je dovolj navajati >>ime + von + priimek brez dodanih
grofov, baronov in vitezov<<, se boste morali odločiti sami, a v
leksikonih je podatek o naslovih in nazivih kar zaželen (npr. Slovenski
biografski leksikon: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/), čeprav
je pogosto zapisan neenotno (npr. v SBL Peter Jakob baron de Testaferrata
proti Karl Sigmund Hohenwart, grof, politik).

Lep pozdrav, Helena

===

Od: Mojca Jesenovec <mojca na podgana.net>
Datum: 20. maj 2011 16:23
Zadeva: Re: Slovenska_pisava_plemiskih_nazivov

Nekaj podobnega sem pred casom sprasevala na prevajalskem
forumu - posredujem odgovor, ki sem ga dobila, predvsem zaradi informacije,
da na to temo obstaja dipl. naloga. -- LP, Mojca

----

Mojca, ko sem pisala diplomsko nalogo (zelo povezana s področjem prevajanja
plemiških nazivov), sem naletela na veliko zmedo pri prevajanju plemiških
nazivov v slovenščino. Odvisno od teksta (kakšen učinek želiš doseči), lahko
uporabiš vse tri variante, je pa najbolj nevtralna "asturijski princ". Vsi
tovrstni nazivi se pišejo z malo, razen če ne gre pri nazivu za del imena
oz. v primeru princ Asturije (se asturija piše z veliko, princ pa z malo).

Lep pozdrav, Lenka

Dne 14. september 2009 04:22 je Mojca Jesenovec <mojca na podgana.net>napisal/-a:

> Pozdravljeni!
>
> Ali morda kdo ve, kako je s plemiskimi nazivi v slovenscini? Zanima
> me, ali v zvezi s tem obstaja kaksno pravilo oz. konkretno, katera od
> naslednjih oblik je ustreznejsa: "PRINC ASTURIJE", "PRINC ASTURIJSKI"
> ali "ASTURIJSKI PRINC" (ali pa morda celo kaj tretjega ...). Kaj od
> vsega tega se pise z veliko zacetnico?
>
> Najlepsa hvala. LP, Mojca


Dodatne informacije o seznamu SlovLit