[SlovLit] Slovenska pisava plemiških nazivov -- Terminologija in lektoriranje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 23 09:28:58 CEST 2011


From: Samo Koler <samo.koler na gmail.com>
Date: 2011/5/21
Subject: Re: [SlovLit] Slovenska pisava plemiških nazivov
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003762.html)

Težava je še hujša. V primerih, kot sta "principe de Asturias" in
"prince of Wales", bi bilo najbolj ustrezno prevajati s knez in ne
s princ. Težava pri angleščini in španščini je namreč, da ne ločita
med izrazoma "princ" in "knez" (kot v nemščini: Prinz in Fürst) in
uporabljata isto besedo za oboje. Dodaten problem: tako Felipe
(Filip?) kot Charles (Karel?) sta tako princa kot kneza: princ Karel,
valižanski knez. Še en problem iz angleške kraljeve družine:
Charles, prince of Wales (gl. zg.) - njegova sinova (zdaj samo še
mlajši) pa nosi naziv: prince Henry of Wales (princ Henrik
Valižanski?). Je Williama (Viljema) ustrezno imenovati: Viljem,
vojvoda Cambriški; ali Viljem, cambriški vojvoda (Duke of
Cambridge). Pa njegova druga dva naslova (Earl of Strathearn,
Baron Carrickfergus)? Grof Strahearnski, baron Carrickferguski?

Samo Koler

===

From: Erika Kržišnik <erika.krzisnik na guest.arnes.si>
Date: 2011/5/23

Pred poletnimi počitnicami smo pripravili še predavanje z
naslovom Terminologija in lektoriranje - v sredo, 1. junija 2011,
ob 19. uri v dvorani Društva slovenskih pisateljev (Tomšičeva 12).
Predavala bo dr. Mojca Žagar Karer, raziskovalka na Sekciji za
terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU. Ukvarja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki
terminografije. Sodeluje pri pripravi terminološkega slovarja
avtomatike, splošnega tehniškega slovarja in pravnega
terminološkega slovarja. Bila je tudi del terminološke komisije
za gledališki, vojaški in umetnostnozgodovinski terminološki slovar.

Vabljeni. -- Milojka Mansoor, predsednica Lektorskega društva


Dodatne informacije o seznamu SlovLit