[SlovLit] Iz Vidma -- Umetnost in ekonomija

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 11 13:37:51 CEST 2011


Od: fedora ferluga <fedora.ferluga na uniud.it>
Datum: 10. maj 2011 18:37
Zadeva: predavanje prof. osolnika za slovlit

V ponedeljek, 9. maja, je gostoval na videmski univerzi prof. Vladimir
Osolnik, redni profesor za srbsko in hrvaško književnost z ljubljanske
univerze, s predavanjem Jezikovni tokovi pri Južnih Slovanih v prvi
polovici XIX. stoletja. V nabito polni predavalnici Oddelka za
humanistične vede je izčrpno in zelo poglobljeno prikazal politično,
socialno, literarno in jezikovno stanje Južnih Slovanov v obdobju
romantike, ko se je v Evropi začela pri vseh narodih prebujati narodna
zavest. Zelo podrobno in kritično je podal podobo takratnih
južnoslovanskih jezikov in medsebojnih odnosov  južnoslovanskih
narodov. Zaustavil se je pri osebnostih, ki so bile še posebej zaslužne
pri oblikovanju slavistike in znanstvenega pristopa na področju filoloških
ved in katerih delo je uživalo takrat evropski sloves.Še posebej je poudaril
zasluge Frana Miklošiča, Jerneja Kopitarja in Vuka Karadžića. Študentje
so zelo pozorno sledili bogatemu predavanju, ki mu je sledila živahna diskusija.

Fedora Ferluga- Petronio, redna profesorica za srbski in hrvaški jezik
s književnostjo, Univerza v Vidmu, Italija

===

From: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/5/11
Subject: Umetnost med trgom in državo na Besedni postaji

Na Besedni postaji v sredo, 18. maja 2011, ob 15. uri (Knjigarna
Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana):
Umetnost med trgom in državo

Pogovor o knjigi: Andrej Srakar, Ekonomsko vrednotenje umetniških
dogodkov: umetnost med trgom in državo (Fakulteta za družbene vede UL, 2010).

Andrej Srakar v knjigi, ki je prvo domače delo s področja kulturne
ekonomike, obravnava vrednotenje kulture in kulturnih dogodkov.
V razpravi pokaže, da ima kultura številne tipe vrednosti, ki jih
mora nasloviti vsako vrednotenje kulturnega dogodka ali stvaritve,
ki želi biti merodajno za sprejemanje ukrepov na tem področju.
Opozori tudi na velike probleme prevelikega zanašanja na 'trše'
ekonomske kategorije pri vrednotenju ekonomskih učinkov kulture,
in pokaže, da mora slednje upoštevati tako vrednosti uporabe oz.
tržne vrednosti, kot tudi vrednosti neuporabe, ki pokažejo, do katere
mere je kultura javna dobrina. V svojem delu torej pokaže, da je
kultura po svojih notranjih zakonitostih razpeta med trg in državo.

Z avtorjem se bo pogovarjal dr. Peter Simonič z Oddelka za etnologijo
in kulturno antropologijo FF.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit