[SlovLit] Prleščina -- Avstrijski razpis

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Maj 10 14:21:26 CEST 2011


From: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Date: 2011/5/10
Subject: LK, 16. maj

LK FF vabi na 957. sestanek v ponedeljek, 16. maja, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo
izr. prof. dr. Bernard Rajh, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.
Tema predavanja: Gradivo za narečni slovar prleškega govora.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: Damjana Kern <damjana.kern na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/5/10
Subject: Razpis za zaposlitev asistenta na avstrijskem Koroškem

Ministrstvo za šolstvo in šport  ter Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur objavljata razpis za zaposlitev učitelja/asistenta
za slovenski jezik v šolskem letu 2011/12 na avstrijskem Koroškem.
Učitelj/asistent naj bi predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur
pouka slovenščine na teden.

Kdo se lahko prijavi:
- študent/absolvent slovenistike in nemcistike;
- študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine;
- prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem;
- čas zaposlitve: od 1. oktobra 2011 do 31. maja 2012;
- plača: med 900 in 1000 evri neto na mesec;
- stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
- prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjeni PRIJAVNI OBRAZEC v dveh izvodih;
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
- 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja
poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete ...).
Prijave pošljite do 31. maja 2011 na naslov:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot
drugi/tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije: damjana.kern na ff.uni-lj.si

Damjana Kern


Dodatne informacije o seznamu SlovLit