[SlovLit] To in ono -- S Koroškega -- Iz Vidma

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Maj 7 20:06:11 CEST 2011


http://www.finance.si/klik.php?artid=311172&url=http://www.google.ie/intl/en/jobs/dublin/adsales/am/online-sales-account-strategist-multiple-languages-available-eu-headquarters/index.html
--
Googlov razpis za tiste, ki so spretni z jezikom.

http://www.finance.si/311212/Du%B9an-Lesjak-Drzna-%28visoko%B9olska%29-Slovenija?src=pj060511
--
dileme slovenskega visokega šolstva (članek iz Financ).

http://nl.ijs.si/ahlib/dl/ -- AHLib digitalna knjižnica (183 slovenskih knjig
iz 19. stol., prevodov iz nemščine, skeniranih v okviru projekta Ericha Prunča;
dostopno tudi na spletišču TraDok).

http://nl2.ijs.si/ahlib.html -- konkordančni program Tomaža Erjavca za
besedila na AHLib in druge korpuse.

===

Iz Stergarjevih koroških novic: konferenca >>Večjezičnost kot tržna
prednost<< v Globasnici (v dvorani gostišča Hudl) v ponedeljek,
9. 5. 2011 ob 14.30. Konferenco je pripravila Iniciativa >>Botrstvo
dvojezičnosti<<, slavnostni govor bo imel avstrijski zvezni predsednik
dr. Heinz Fischer, ob koroških deželnih politikih in predstavnikih
osrednjih organizacij koroških Slovencev pa bo nastopil tudi
slovenski minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič.

V četrtek 12.5.2011 ob 20.00 vabi Klub slovenskih študentk in
študentov na Koroškem v prostore SMO v Celovcu (Spengergasse
7) na predavanje mag. Rudija Vouka >>Predstavitev pravnega vidika
problematike topografskih napisov<<.

===

From: Urska Kerin <urskakerin1 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sat, 7 May 2011 15:14:52 +0200
Subject: POMLADNO DOGAJANJE V VIDMU

V Videm so že zdavnaj priletele lastovke in tudi mi smo obeležili
pomlad z nekaj dogodki.

V petek, 6. maja 2011, je študente slovenščine na Univerzi v Vidmu
obiskal profesor in raziskovalec dr. Vincenc Rajšp. Profesor je že več
let direktor Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju,
predaval je na Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem.
Študente je očaral s predavanjem o uveljavljanju slovenščine
v javnem življenju od 16. do 19. stoletja. Prikaz je začel z opisom
zgodovinskih razmer na Slovenskem pred 16. stoletjem in po njem, nato
pa podrobno predstavil temeljna književna dela v slovenskem jeziku.
Prikaz je obogatil z zgodovinskimi kartami, s katerimi je ponazoril
premik meddržavnih in jezikovnih mej v zgodovini. Ob ponazoritvi mej
smo imeli možnost pogovoriti se o medsebojnih kulturnih vplivih. Časovno
nam je predstavil jezikovni razvoj vse do konca 19. stoletja in vse skupaj
osvetlil tudi z zgodovinskega vidika. [...]

Pomlad pa nadaljujemo s predvajanjem slovenskih dokumentarnih filmov,
ki se bojo zvrstili v treh četrtkovih večerih v maju. Pogledali si bomo
filme o Fabianiju in Plečniku, o nastanku Nove Gorice in o kulturni
raznolikosti Slovenske Istre.

Lep pozdrav vsem skupaj! Urška Kerin, lektorica slovenščine v Vidmu


Dodatne informacije o seznamu SlovLit