[SlovLit] Kolokvij Svetovni literarni sistem -- Povišane podiplomske šolnine -- Po Kosmačevi učni poti

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Maj 3 14:51:42 CEST 2011


From: Marko Juvan <marko.juvan na guest.arnes.si>
Date: 2011/5/3
Subject: vabilo

V četrtek, 5. maja 2011, ob 9.30 vas vabimo na kolokvij >>Svetovni
literarni sistem in zgodovina slovenskega slovstva<<, ki ga v okviru
projekta >>Slovenska svetovna književnost: umeščanje svetovne
književnosti v nacionalni literarni sistem<< prireja Inštitut za
slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Celodnevni
kolokvij bo potekal v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4/III, Ljubljana.
Sodelavci Inštituta in vabljeni gosti bodo razpravljali o metodologiji
preučevanja medkulturnih stikov in literarnih sistemov; položaju
>>obrobnih<< ali >>šibkih<< literatur na svetovnem književnem polju;
vlogi knjig, rokopisov in knjižnic pri oblikovanju kozmopolitskega
obzorja pisateljev; baročni citatnosti in erudiciji; recepciji in pojmovanju
svetovne književnosti v obdobju romantike; svetovljanstvu modernizma in
avantgard in o kanonu svetovne književnosti v slovenskih srednjih šolah.
Vodja projekta in organizator kolokvija: Marko Juvan, ZRC SAZU

Program kolokvija
09:30 Marko Juvan: Uvod
09:40 Jernej Habjan: Komparativistična recepcija Morettijeve teorije
svetovnega literarnega sistema
10:00 Morana Čale: S rubova: za performativno čitanje hrvatske
književnosti u europskome kulturnom polju
11:20 Matija Ogrin, Monika Deželak Trojar: Evropska literarna obzorja
v baročnem slovenskem slovstvu
11:40 Luka Vidmar: Dela evropskih protestantov v katoliških knjižnicah
17. in 18. stoletja na Kranjskem
12:00  Marko Juvan: Čop in Prešeren ali transfer svetovne književnosti
na Kranjsko
14:20 Katarina Molk: Pogled na zemljevid svetovne književnosti ob
primerjavi konceptov >>habitusa<< in >>idiokulture<<
14:40 Marijan Dović: Slovenska zgodovinska avantgarda: med
kozmopolitizmom in perifernostjo
15:00 Jola Škulj: Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature
16:00 Alenka Koron: Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost
16:20 Jožica Jožef Beg: Svetovna književnost v berilih za splošno
srednješolsko izobraževanje po letu 1945

===

From: Studentski svet, FF <FF.Studentskisvet na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/5/3
Subject: RE: Protestno pismo proti zvišanju šolnine za doktorski študij

http://www.ssff.si/protestno_pismo.pdf --  protestno pismo proti
zvišanju šolnine za doktorski študij.

Lp, Urška Honzak,
predsednica ŠSFF

===

From: Nevenka Janež <nevenka.janez1 na guest.arnes.si>
Date: 2011/5/3
Subject: TRADICIONALNI POHOD PO KOSMAČEVI UČNI POTI

11. TRADICIONALNI POHOD PO KUP - VSAK IMA SVOJ GAJ - 21. 5. 2011

DOLENJA TREBUŠA
8.30: SPREJEM POHODNIKOV: vpis v knjigo pohodnikov, nastop
učencev OŠ Most na Soči, PŠ Dolenja Trebuša in članov Društva
glasbenikov Palbin, pozdravni nagovori, predstavitev knjižice
NARAVNE DANOSTI NA KUP
9.00-9.30: START - sledimo Tantadruju in harmonikarjem
PO POTI SESTAVLJAMO KOSMAČEVO NOVELO V GAJU

KOSMAČEVA DOMAČIJA
Ogled domačije (Tolminski muzej), ob 10.00 ZAKLJUČEK
SLOVENSKEGA OSNOVNOŠOLSKEGA HAIKU NATEČAJA (OŠ
FRANCETA BEVKA TOLMIN)
SLAP OB IDRIJCI:  čaj
ZASELEK LUŽA: okrepčilo
KULTURNI DOGODKI: učenci OŠ Most na Soči ponujajo dele
novele V gaju, člani Društva slikarjev amaterjev Tolmin slikajo.
Ob njih se lahko zadržite, jih opazujete pri delu, morda poklepetate.
OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI: od 12.30 dalje: okrepčilo,
žigosanje pohodnih izkaznic, ogled razstave likovnih del slikarjev
Društva slikarjev amaterjev Tolmin, predstavitev EKO dejavnosti
Vrtca Most na Soči, prodaja CD-ja Kosmačevega branja novele
V gaju, ogled arheološkega muzeja, šole

Od šole Dušana Muniha Most na Soči nadaljujemo po
kulturnozgodovinski poti Čez most po modrost do >>placa<<.
PRI INFO TOČKI zavijemo na sprehajalno pot ob jezeru. Ob njej
so postavljeni kipi umetnikov iz vsega sveta, ki so v več letih
nastali na tradicionalni likovni in kiparski koloniji v okviru prireditve
Noč na jezeru.

14.45: Vkrcamo se na ladjo Lucija in se odpeljemo do sotočja
Tolminke in Soče. Na poti do Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin se
ustavimo ob stojnici Pisalk pirhov iz Poljubinja.

KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN:
na zaključku pohoda kulturni program: Komorni PZ Musica Viva
Tolmin in Glasbena šola Tolmin. Za peti ali deseti žig Tantadrujev
zvonček, za žejne sok.

AVTOBUSNI PREVOZ: med 17. in 17.30 z avtobusne postaje
Tolmin v Dolenjo Trebušo

Pohodniki, prosimo, da zaradi svoje varnosti upoštevate
cestno-prometne predpise!
Želimo vam obilo lepih doživetij!

Zemljevid poti: http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/kosmaceva_k.jpg


Dodatne informacije o seznamu SlovLit