[SlovLit] Iluminirani rokopisi in potopisi -- Vitez, Googlova nagrada

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Apr 18 18:17:01 CEST 2011


From: Helena Drewry <Helena.Drewry na nuk.uni-lj.si>
Date: 2011/4/18
Subject: FW: Zahteva za poštni seznam SlovLit zavrnjena

V sredo, 20. aprila 2011, ob 20. uri Vas vabimo na večerno
predavanje in pogovor v Razstavno dvorano NUK. V sklopu
cikla z naslovom Zgodovina knjige in bralna kultura na Slovenskem
(od njenih začetkov do danes) se bomo seznanili z dvema tematikama:
Ikonografijo emblemov v Spominski knjigi ljubljanske plemiške
družbe sv. Dizma in okoliščine nastanka našega najrazkošnejšega
baročnega ilumniniranega rokopisa nam bo predstavil izr. prof. dr.
Tine Germ z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete
v Ljubljani. Dr. Germ se posveča ikonografiji poznosrednjeveške in
zgodnjenovoveške umetnosti, v okviru katere se ukvarja tudi s knjižno
iluminacijo in zgodnjimi ilustriranimi tiski.

S Furlanskim potopisom Aleša Žige Dolničarja pa bomo raziskovali
znamenitosti beneške terraferme, kakor jih je videl mladi plemič in
operoz leta 1703 na svoji poti od Gorice do Benetk. Predstavil nam
jih bo dr. Luka Vidmar, raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo
in literarne vede ZRC SAZU. Dr. Vidmar se ukvarja s književnostjo,
likovno umetnostjo ter kulturo baroka in razsvetljenstva. Posveča se
predvsem Akademiji operozov, Semeniški knjižnici in Zoisovemu krogu.

Cikel predavanj bo otvorila ravnateljica NUK Mateja Komel Snoj, večer
bo povezovala Ines Jerele.

===

http://www.ffzg.unizg.hr/index.php?cid=1001&page=0&rowid=13228&show=article --
vabilo na mednarodno znanstveno srečanje o literaturi hrvaškega mladinskega
pisatelja Grigorja Viteza.

http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2010/12/more-researchers-dive-into-digital.html
--
Matija Ogrin (ZRC SAZU) in Tomaž Erjavec (IJS) sta prejela Googlovo
nagrado za delo v digitalni humanistiki (Language models for
historical Slovenian)!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit