[SlovLit] Obdobja 27 na spletu -- Marko Stabej v družbi z jezikom -- O gradiščanskih Hrvatih

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Apr 15 11:38:39 CEST 2011


From: Bjelčevič, Aleksander <Aleksander.Bjelcevic na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/4/14
Subject: Obdobja 27 na spletu

Tisti članki za simpozij Obdobja, ki so dostopni na spletu (v PDF obliki),
bodo v cobissu odslej tudi polinkani. Knjižničarke na Slovenistiki so to
poskusno naredile za zbornik Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici
Trubarjevega rojstva). Za primer članka vzemite Alenko Žbogar in njen
Pouk književnosti reformacije za 21. stoletje ali Sergio Bonazza Novo o
 fra Gregoriju Alasii.

Aleš Bjelčevič

===

From: Tadeja Rozman <tadeja.rozman na trojina.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 15 Apr 2011 08:11:33 +0000
Subject: predstavitev knjige dr. Marka Stabeja

V sredo, 20. aprila 2011, vas vabimo na predstavitev knjige
V družbi  z jezikom. Z avtorjem dr. Markom Stabejem se bo
o knjigi, jeziku in družbi pogovarjal dr. Kozma Ahačič. Pogovoru
boste lahko prisluhnili ob 12. uri v Trubarjevi hiši literature na
Stritarjevi 7 v Ljubljani. Knjigo, v kateri so objavljene avtorjeve
analize različnih vidikov slovenske jezikovne situacije, bo na
prireditvi mogoče tudi kupiti.

Dr. Marko Stabej je zaposlen kot redni profesor za slovenski
jezik na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani in je predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji
jezik. Raziskovalno in strokovno se posveča slovenskemu jeziku
in vprašanjem večjezičnosti, ukvarja se s sodobno in zgodovinsko
sociolingvistiko ter z različnimi drugimi vprašanji uporabne slovenistike.

Prva knjiga iz zbirke Trojinski konj, ki jo izdaja Trojina, zavod za
uporabno slovenistiko, skozi posamezna poglavja gradi zaokrožen
sociolingvistični pogled na zgodovinsko in sodobno podobo slovenske
jezikovne situacije, pri čemer razkriva različna stereotipna, ideološko
pogojena stališča o jeziku in jezikovne prakse. Iz tega izhaja nov pogled
na jezikovno politiko in jezikovno načrtovanje v slovensko govorečem
prostoru, ki zaokroženo upošteva tako praktične kot simbolične vidike
jezikov, njihovo medsebojno razmerje v soodvisnosti od sodobnih družbenih,
tehnoloških, političnih in drugih procesov. Nekatere teme in metodološki
pristopi se - v dialogu z mednarodno znanostjo in hkrati izhajajoči iz
lastnega avtorskega spoznanja - pojavljajo prvič v slovenskem prostoru.
Zaokrožen pogled na sodobno in polpreteklo slovensko sociolingvistično
situacijo je dragocen vir podatkov in interpretacij tudi za mednarodno javnost.

Vljudno vabljeni.
Tadeja Rozman

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 15 Apr 2011 10:14:25 +0200
Subject: Fwd: UP FHŠ: Gostujoče predavanje dr. Sanje Vulić (Univerza v Zagrebu)

V ponedeljek, 18. 4., ob 11.30 na UP FHŠ v učilnici Maestral 4
bo pri predmete Sociolingvistika in pragmatika študijskega programa
Slovenistika imela gostujoče predavanje dr. Sanja Vulić (Univerza v Zagrebu):
Polutisućljetna hrvatska dijaspora u Austriji, Madjarskoj i Slovačkoj.
Vabljeni vsi, ki vas zanimajo manjšinska vprašanja, posebna pozornost
bo posvečena gradiščanskim Hrvatom in v okviru tega tudi sorodnostim
njihovega jezika s slovenskim.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit