[SlovLit] Digitalne zbirke -- Kranjski študentje -- Štipendijski sklad Jane Zemljarič Miklavčič

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Mar 31 14:27:24 CEST 2011


http://www.collectiveaccess.org/about/overview -- CollectiveAccess,
zastonj program za spletno urejanje muzejskih ipd. digitalnih zbirk.

===

From: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/3/31
Subject: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi

Na Besedni postaji v sredo, 6. aprila 2011, ob 17. uri: Pogovor o
knjigi Alojza Cindriča, Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v
prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848 (Univerza v Ljubljani,
2010). Z avtorjem dr. Alojzom Cindričem se bo o knjigi pogovarjal
zgodovinar dr. Janez Cvirn.

===

From: "Gradišar, Branka" <Branka.Gradisar na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 31 Mar 2011 13:43:19 +0200
Subject: Štipendijski sklad Jane Zemljarič Miklavčič

V Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo ustanovili štipendijski sklad
Jane Zemljarič Miklavčič.

Sklad je posvečen spominu na doc. dr. Jano Zemljarič Miklavčič
(1966-2010), ki je bila med letoma 1993 in 2008 glavna pobudnica
in vodja Tečajev slovenščine pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji
jezik. V času njenega delovanja so tečaji slovenščine iz Poletne
šole slovenskega jezika, ki je bila njen prvi projekt, prerasli v široko
zasnovan program, ki ni vključeval le širitve ponudbe najrazličnejših
tečajev, temveč tudi celotno infrastrukturo za njihovo izvedbo. S
področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika se je tudi
raziskovalno ukvarjala: v svojem magistrskem delu se je posvetila
zgodovini poučevanja slovenščine kot neprvega jezika.

S pomočjo štipendijskega sklada Jane Zemljarič Miklavčič želimo
omogočiti učenje slovenščine kandidatkam in kandidatom, ki nimajo
slovenskega porekla, se pa zavzeto ukvarjajo s slovensko kulturo ali
kako drugače prispevajo k promociji Slovenije v svetu. Znanje jezika
jim bo namreč omogočilo boljše razumevanje slovenske stvarnosti ter
jim tako pomagalo pri njihovem delu in poslanstvu.

Kandidatke in kandidati in morajo do 1. maja 2011 po e-pošti, faksu
ali na naš poštni naslov poslati prošnjo za štipendijo, ki mora vsebovati:
- življenjepis;
- motivacijsko pismo (utemeljitev, zakaj si ravno vi zaslužite
štipendijo, s čim prispevate k promociji Slovenije);
- dokazila o dejavnostih v zvezi s slovensko kulturo (npr. del
razprave s področja kulture, prevod slovenske literature ...);
- priporočila.

Komisija bo do 15. maja 2011 natančno preučila prejete prošnje in
trem najboljšim kandidatom podelila štipendije za 30. Poletno šolo
slovenskega jezika (dve za dvotedenski tečaj in eno za štiritedenski tečaj).

Več informacij o skladu najdete na spletni strani Centra za slovenščino
http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=1&L2_ID=1&L3_ID=327&LANG=slo.

Lep pozdrav,
Branka Gradišar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit