[SlovLit] Prevajalska delavnica -- Diplomske naloge iz jezikoslovnih tehnologij

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Apr 1 11:42:54 CEST 2011


From: <DZuljan na zrc-sazu.si>
Date: 2011/4/1
Subject: prevajalska delavnica pri dr. Cadoriniju

Drage študentke, študentje, drage dijakinje in dijaki ter vsi drugi
zainteresirani!

Lepo vas vabimo k prijavi na prevajalsko delavnico, ki jo organizira
Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Delavnico bo
vodil dr. Giorgio Cadorini, lektor za italijanski in furlanski jezik na
Univerzi v Opavi na Češkem, sicer pa doma iz Palmanove v Italiji.
V lanskem študijskem letu je na programih Slovenistika in Kulturna
zgodovina Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici predaval
pri izbirnem predmetu furlanski jezik, literatura in kultura. V letošnjem
letu bo dr. Cadorini naš gost v zadnjih dveh tednih maja, in sicer s
prevajalsko delavnico, v kateri se boste seznanili z dramskim delom
Pier Paola Pasolinia I Turcs tal Friúl.

Leta 1944, v času nemške zasedbe Furlanije, 22-letni Pasolini piše
dramsko delo o času turške zasedbe tega območja. Delo je namenjeno
za čudno gledališče: vhod v dvor Pasolinijeve kmečke hiše v Casarsi.
V prvem dnevu delavnice (3 ure) bo dr. Cadorini podal osnovne informacije
o Pasoliniju in njegovem delu: Pasolini kot umetnik ter mislec, Pasolinijeva
furlanščina, vsebina dramskega dela. V drugem in tretjem dnevu bodo
slušatelji skupaj z predavateljem prevajali prve strani igre, da se seznanijo
s prevajanjem umetnostnega besedila. V nadaljevanju bo vsak slušatelj
dobil svoj del besedila, ki ga bo z individualnim svetovanjem dr. Cadorinija
sam prevedel. Prisrčno vabljeni!

Prijave pošljite na naslov: DZuljan na zrc-sazu.si

Lep pozdrav! Danila Zuljan Kumar

===

Od: Špela Vintar <spela.vintar na guest.arnes.si>
Datum: 31. marec 2011 21:12
Zadeva: [SDJT-L] natecaj

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT) razpisuje natečaj za
najboljše delo s področja jezikovnih tehnologij. Na razpisu lahko sodelujejo
vsi študentje, ki so diplomirali ali magistrirali na področju
jezikovnih tehnologij
po juniju 2009. Z natečajem želimo spodbuditi raziskovanje na vseh področjih
jezikovnih tehnologij, še posebej pa vabimo dela z naslednjih tematskih sklopov:

· tehnologije za oblikoslovno in skladenjsko analizo slovenščine
in/ali drugih jezikov,
· računalniška leksikografija in terminografija,
· semantične tehnologije, ontologije in tehnologije znanja,
· računalniško podprto prevajanje,
· strojno prevajanje,
· govorne tehnologije,
· korpusno jezikoslovje.

Prijave pošljite najkasneje do 15. 5. 2011 v elektronski obliki na
naslov senja.pollak na ff.uni-lj.si.

Prijava mora vsebovati:
· potrdilo o diplomi ali magisteriju,
· diplomsko oz. magistrsko delo v elektronski obliki (.pdf),
· kratek življenjepis.

Prijave bo pregledala strokovna komisija v sestavi:
· izr. prof. dr. Špela Vintar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
· doc. dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan
· doc .dr. Darja Fišer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Izmed prijavljenih del bodo izbrani trije nagrajenci, ki bodo vabljeni,
da svoja dela javno predstavijo. Avtor najboljšega dela bo nagrajen
z brezplačno udeležbo na poletni šoli ESSLLI (European Summer
School of Language, Logic and Information), 1.-12. 8. 2011
(http://esslli2011.ijs.si/).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit