[SlovLit] Lužiški Srbi

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Mar 30 07:12:33 CEST 2011


Od: Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
Datum: 29. marec 2011 23:29
Zadeva: Re: [SlovLit] Imeni Lužica in Srbi
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003709.html)

Pokrajinsko ime Lužica je etimološko nedvomno povezano z močvirnatim
terenom.

Glede etnonima Srb imamo v slovenščini na voljo vsaj dve razmeroma sveži
publikaciji: 1. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen M. Snoja
(2009) in 2. slovenski prevod poljske jezikoslovke H. Popowske Taborske
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika (2005, original izšel
1991). Oba avtorja kot najverjetnejšo navajata razlago iz občnega imena
*srb 'kdor pije (sreba) mleko iste matere' in s tem 'pripadnik istega rodu'.
Toda ruski etimolog O. N. Trubačov je večkrat (med drugim l. 1993 na
mednarodnem slavističnem kongresu v Bratislavi) spodbijal to razlago in se
vrnil k nekdanjemu mnenju Dobrovskega o povezanosti imena slovanskih
Srbov in t.i. "antičnih" Srbov na severnem Kavkazu. Podrobneje je svojo
tezo utemeljil v razpravi, ki je izšla l. 1978 v Vestniku drevnej
istorii, kasneje
pa v knjigi Indoarica v Severnom Pričernomor'e (Moskva 1999), kjer je na
podlagi poročil Ptolemaja in Plinija prišel do sklepa, da je pri naštevanju
(severnopontskih) plemen zaporedje Serbi, Cephalotomi treba brati kot
Serbi id est Cephalotomi (Srbi, tj. kefalotomi, se pravi glavorezi). Trubačov
razlaga etnonim Serbi kot zloženko ser-bi 'kefalo-tomoi'. Prvi del zloženke
Trubačov povezuje s stind. širas 'glava', drugi pa z ide. *bhei- 'tolči' . Glede
na povedano Trubačov ugotavlja, da etnonim Srbi izhaja z območja
jezikovno praindijskega oz. indoarijskega prebivalstva na severnem
Kavkazu oz. ob severni obali Pontskega (Črnega) morja.

Ruski etimolog Oleg N. Trubačov (1930-2002), akademik Ruske akademije
znanosti, je zasnoval in do svoje smrti vodil izdajo Etimološkega slovarja
slovanskih jezikov (od 1974 do 2010 je izšlo 36 knjig od A do Ot-).

Silvo Torkar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit