[SlovLit] S Koroške -- Re: Zgodbe iz mesta Rič-Rač -- Poštni slovar

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 26 09:07:11 CET 2011


From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: 2011/1/24
Subject: poldrugi ducat zamejskih in čezmejnih dogodkov

V četrtek, 27. 1. 2011, ob 18.00 bo v Kuharjevi dvorani Koroške osrednje
knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah predstavitev zbornika z dunajskega
simpozija Prežihov Voranc - Lovro Kuhar: pisatelj, politik, patriot. O zborniku
v uredništvu dr. Aleša Gabriča smo že nekaj več zapisali ob njegovi prvi
predstavitvi; tokrat bo naprodaj po promocijski ceni 15 EURO.

V četrtek, 27. 1. 2011, ob 20.00 bo v celovškem @ slowklubu predvajanje
filma in podijska diskusija "K zaznavanju dvojezičnosti na Univerzi v Celovcu".

===

From: Mojca Luštrek <mojca.lustrek na rfr.si>
Date: 2011/1/25
Subject: RE: [SlovLit]	Zgodbe iz mesta Rič-Rač -- Drugo -- Cobiss

Rič-Rač nikakor ni Slovenska Bistrica, a tudi Šmarje - Sap ne, saj se pri
slednjem sklanjata obe sestavini: Šmarja - Sapa (gotovo ne Riča - Rača).
Misel o prepovedi Rič-Rača je zabavna (razen za preresne bralce seveda),
predlog za posvetovanje s Crnkovičem pa odličen: on bo gotovo vedel, kako
se kaj, s čimer so "same težave", izogne umiku in prepovedi :))

Mojca

===

From: Uredništvo literarno-jezikoslovne revije
<literarno.jezikoslovna.revija na gmail.com>
Date: 2011/1/25
Subject: gradivo za poštni terminološki slovar

Študentje 4. letnika enopredmetnega programa Slovenski jezik s
književnostjo so v okviru Diplomskega seminarja pod mentorstvom
doc. dr. Natalije Ulčnik zbirali poštno izrazje. Osnovni cilj tako
zasnovanega seminarskega dela je bil, pripraviti študente na vse
pomembne faze v procesu pisanja diplomske naloge: 1. študij
strokovne literature; 2. pregled virov; 3. zbiranje gradiva (poštna
strokovna literatura, reklamni material, pravilniki poštnega prometa,
obrazci ...); 4. izdelava načrta za delo; 5. spoznavanje različnih
metodologij dela (delo na terenu; študij strokovne literature -
terminološko slovaropisje; izpisovanje; delo s slovarji; vnašanje
gradiva v računalniško bazo; analiza, sinteza gradiva ...). Končni
cilj projekta je bil, pripraviti zbirko poštnih terminov, ki bo objavljena
v e-obliki in tako dostopna kot gradivo za morebitno kasnejšo pripravo
poštnega terminološkega slovarja.

V gradivu, ki zaenkrat nima dosledno zapolnjenih vseh sestavin
slovarskega sestavka in je večinoma nastajalo na podlagi izpisovanja
spletnih virov (v času od oktobra do decembra 2010), je predstavljenih
skoraj 700 naglašenih eno-, dvo- ali večbesednih iztočnic. Razvrščene
so po abecednem zaporedju. Med njimi so tudi novejši poštni izrazi,
npr. poimenovanja različnih poštnih storitev (Božičkova pošta,
moja.posta.si, Moja razglednica, Poštna potovanja, Vaša pošta),
kratice in okrajšave (APU 'avtomatski pisemski usmerjevalnik'; PPŽ
'priložnostni poštni žig'; p. p. ...). Po zgledu slovenskih terminoloških
slovarjev so uporabljeni tudi označevalniki, npr. S (sopomenka), gl.
(glej), prim. (primerjaj), K (kratica, okrajšava). Naglaševanje iztočnic
sledi Slovenskemu pravopisu in Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
Objavljeno gradivo je dostopno za izpopolnjevanje oz. dograjevanje.

Natalija Učnik

Zbrane iztočnice smo objavili na spletni strani:
http://student.ff.uni-mb.si/literarna-revija/Postni_terminoloski_slovar.pdf


Dodatne informacije o seznamu SlovLit