[SlovLit] Zaslonsko berilo -- -ek in -ica -- Yourcenar

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 5 07:14:55 CET 2011


http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-HEYZY5RO --
Janko Šlebinger, Album slovenskih književnikov (1928) na dLibu.

http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:DOC-FCE150LV --
Kosovelove Pesmi (1927) na dLibu.

http://chronicle.com/article/Counting-on-Google-Books/125735/ --
članek o korpusnih raziskavah na 5 milijonih knjig iz Googlovih
digitalizacij (iz časopisa Chronicle of Higher Education).

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri135b/index.html --
Votlo Sleme (prgišče založenih slik na macesnovo témo). -- mh

===

From: Ada Vidovič Muha <ada.vidovic-muha na guest.arnes.si>
Date: 2011/1/3
Subject: -ek in -ica
To: <slovlit na ijs.si>

Spoštovana kolegica Bešter Turk!

Cenim Vaše prizadevno delo naučiti svoje študente vsaj
temeljnih zakonitosti slovenščine, vendar Vas v imenu
tudi jezikovne kulture prosim, da ne omejujete poimenovanj
oseb ženskega spola na obrazila in končnice, saj kot
učiteljica vplivate na jezikovno vedenje sploh.

Če se Vam zdi težko sprejeti dejstvo o dvopomenskosti
oblike za moški spol - torej ista oblika izraža moški spol
ali pa o spolu nič ne pove - predlagam, da tudi poimenovanja
žensk tako kot moških zapisujete polno, s celotnim
samostalnikom - pa še pridevnik in glagol v ustrezni obliki
morate dodati, če seveda želite slediti svojim končniškim
oblikam. Ne vem, kam nas to pelje; v obeh primerih se
izgublja obvestilnost besedila, naše potrpljenje
branja pa tudi.

Predlagam torej, da v primerih, ko želimo ali ko je potrebno
izpostaviti oba spola, to storimo s polnimi oblikami za moški
in ženski spol, sicer pa ostajamo pri obliki za moški spol.
Namreč z omejitvijo poimenovanj oseb ženskega spola
na -ica ali -ka ali -e ali -a ipd. nismo storili nič za
družbeno enakopravnost, kaj šele enakovrednost žensk.

Sicer se pa strinjam, kolegica Bešter Turk, z Vašim
razmišljanjem, da problematike razmerja mladih in malo
manj mladih do materinščine ne more rešiti šola; mesto
materinščine v šoli je pravzaprav neposredni odsev
njenega mesta v družbi.

Lepo pozdravljeni, Ada Vidovič Muha

===

From: Študentska založba <info na zalozba.org>
Date: 2011/1/4
Subject: Vabilo: literarni večer Marguerite Yourcenar

Vabilo na literarni večer: Marguerite Yourcenar. Literarni večer bo potekal
v torek, 11. januarja 2010, ob 18.00 uri, na Francoskem Inštitutu Charles
Nodier, Breg 12 v Ljubljani. Francosko pisateljico bosta predstavili prevajalka
Severnih arhivov Saša Jerele in avtorica spremne besede dr. Katarina Marinčič.
[...] Marguerite Yourcenar, vélika mojstrica zgodovinskega romana, zgodbo
svoje družine izkoristi za razmislek o zakonitostih zgodovine, pa tudi o
mehanizmih zgodovinskega romana.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit