[SlovLit] Strojnik o jeziku -- Metafora v filozofiji

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 5 13:26:12 CET 2011


From: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Date: 2011/1/5
Subject: LK, 10. januar

LK FF vabi na 946. sestanek v ponedeljek, 10. januarja, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo
dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž. Tema predavanja: Jezik kot
kompleksen sistem. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: Gašper Troha <gasper.troha na arsem.si>
Date: 2011/1/5
Subject: Literatura in filozofija 3

Vabljeni na predavanje Marka Uršiča iz cikla Literatura in filozofija,
ki bo v ponedeljek, 10. januarja, ob 19. uri v Klubu Cankarjevega doma.
Brezplačne vstopnice.

Marko Uršič Filozofija med pojmom in metaforo

Filozofija, ljubezen do modrosti, pojmovna dejavnost duha, in se že od
Platona dalje izraža v jeziku, ki je bolj ali manj metaforičen. V
sodobni filozofiji najdemo različne opredelitve in teorije metafore
(analitične, hermenevtične, strukturalistične idr.), to predavanje
pa se posveča predvsem platonskemu pojmovanju metafore.
Metafora je v platonizmu, od samega Platona prek Plotina in
Ficina do sodobnega platonizma, presežna simbolna struktura,
ki v prepletu mitosa in logosa, podobe in pojma, združuje človeški
svet z božanskim, povezuje imanenco s transcendenco. Nadalje
razločuje metaforo od alegorije in analogije, ki sta tudi pomembni
za filozofski diskurz, vendar nastopata v drugačnih vlogah: semantični
prenos pri analogiji in alegoriji je >>horizontalen<<, pri metafori pa
>>vertikalen<<. Alegorija je razumski prenos pomena iz pojma v podobo
(in obratno), ki ne zahteva prehoda na neko >>višjo<< ali >>globljo<<
semantično raven, ampak zgolj ustrezno >>preslikavo<<. Analogija,
še posebej filozofska, je sicer kot razumska operacija podobna
alegoriji, od nje pa se razlikuje v tem, da pri analogiji ne gre zgolj
za >>ikonično<< preslikavo, temveč za prenos strukture, za >>sorazmerje<<
(proporc) med dvema semantično sorodnima strukturama. Niti alegorija,
niti analogija pa nista >>odprti v neznano<<, tako kot je metafora. V
sklepnem delu predavanje aplicira te distinkcije na nekatere segmente
sodobne filozofije ter opozori na problematičnost dandanes zelo
priljubljenega >>analoškega mišljenja<<. [...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit