[SlovLit] Zaključna konferenca projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje

Matej Klemen matej.klemen na ff.uni-lj.si
Pet Nov 19 09:17:50 CET 2010


Spoštovani,

vabimo vas, da se v petek, 17. decembra 2010, udeležite ZAKLJUČNE KONFERENCE 
projekta USPEŠNO VKLJUČEVANJE OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V VZGOJO 
IN IZOBRAŽEVANJE, ki ga izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Konferenca bo dopoldne potekala na Filozofski fakulteti na Aškerčevi 2 v 
Ljubljani, popoldne pa v prostorih Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu 
12.

V okviru projekta pripravljamo:
- opise ravni jezikovnega znanja, ki bodo učiteljem v pomoč pri spremljanju 
in vrednotenju jezikovnega napredka in znanja učencev migrantov,
- učne načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika,
- učbenike, delovne zvezke in priročnike za učenje slovenščine kot drugega 
jezika za različne starostne stopnje,
- slikovno gradivo za učenje slovenščine kot drugega jezika,
- pilotne tečaje slovenščine za otroke in starše migrante.

Na konferenci bo v dopoldanskem delu predstavljena problematika vključevanja 
otrok migrantov v šolski sistem in rezultati dejavnosti projekta ter pogled 
šolskih delavcev nanje. V popoldanskem delu pa bodo posamezni rezultati 
projekta predstavljeni podrobneje, in sicer v obliki izbirnih delavnic.

Program in druge informacije so na voljo na spletni strani projekta: 
http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=8&L2_ID=94&L3_ID=306&LANG=slo

Na konferenco se lahko prijavite z elektronsko prijavnico, objavljeno na 
spletnih straneh Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
(www.centerslo.net/projekti). Zadnji rok za prijavo je 10. december 2010.

Kotizacije ni.

Vljudno vabljeni!

Mihaela Knez, vodja projekta                  dr. Ina 
Ferbežar, vodja strokovne službe Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
 Dodatne informacije o seznamu SlovLit