[SlovLit] Občutljiva tema -- Svetovni dnevi slovenske literature -- Norma

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Nov 19 13:14:46 CET 2010


Subject: Obcutljiva tema - Neodgovorni odgovorni
Date: Thu, 18 Nov 2010 10:31:02 +0100
From: MILENA MILEVA BLAZIC <milena.blazic na guest.arnes.si>

Spoštovani, oglašam se v zvezi z debato na temo Občutljiva tema
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2010/003551.html):

1. Sama tematika -- spolna zloraba otrok -- ni sporna, sporen je 
način
njene obravnave.
2. "Pornografska literatura z udeležbo otrok" je namenjena otrokom 
kot
"odlična pripoved tudi za devetletnike".
3. Sporno je, da Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za 
šolstvo
in šport, Ministrstvo za kulturo, Bralna značka Slovenije, Društvo
slovenskih pisateljev ipd. ustanove sistemsko omogočajo avtorju 
dostop do
otrok, spletne klepetalnice, nagrade, literarne delavnice le za dečke
4. Sporno je, ker se odgovorne ustanove neodgovorno izgovarjajo, da 
zadeva
"presega njihovo pristojnost".
5. Gre za izrazit primer uporabe mladinske književnosti kot sredstva 
in
ne kot cilja.
6. Gre za to, da je pričujoči avtor v novem Učnem načrtu za
slovenščino (1998, 2008) v seznamih "priporočenega in domačega 
branja"
z desetimi besedili, ki so onkraj mladinske književnosti.
7. Bralna značka Slovenije omogoča pisatelju spletne klepetalnice,
Ministrvo za kulturo financira projekte (Povabimo besedo) in financira
pisateljeve delavnice s 100 EUR ali 200 EUR, avtor je sam povedal, da 
je
preko Bralne značke Slovenije imel več kot 500 nastopov
8. Tisti, ki je kritično, ne pa nekritično, prebral ta besedila, 
mora
imeti ugovor vesti, če pa nima ...
9. Slovenska družba je fenomen, sistematično pometa to zadevo pod
preprogo ... in tako je nastala Alpska dežela.

LP, Milena M. B.

===

Subject: Svetovni dnevi sodobne slovenske literature - novinarska
konferenca
Date: Fri, 19 Nov 2010 11:13:45 +0100
From: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <mojca.nidorfer na guest.arnes.si>

Spoštovani, v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah
na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku
za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
smo skupaj z učitelji slovenščine na univerzah v tujini
pripravili nov projekt, letos pod naslovom

Svetovni dnevi sodobne slovenske literature.

Prisrčno vas vabimo na novinarsko konferenco tik pred začetkom
projekta, ki bo v torek, 23. novembra 2010, ob 12. uri v prostorih
Centra za slovenščino (2. nadstropje Univerze v Ljubljani, Kongresni
trg 12). Projekt Svetovni dnevi sodobne slovenske literature bo 
potekal
od 29. novembra do 3. decembra 2010 na 57 univerzah po svetu, kjer so
lektorati in študiji slovenščine. Ob projektu smo natisnili tudi
Antologijo sodobne slovenske literature, v kateri predstavljamo
literarna dela 66 slovenskih ustvarjalcev. Vabimo vas tudi na spletno
stran projekta http://www.centerslo.net/stu.

Z lepimi pozdravi,
izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, predsednica programa 
Slovenščina
na tujih univerzah
mag. Mojca Nidorfer Šiškovič, vodja programa Slovenščina na tujih
univerzah
Damjan Huber, prof., strokovni sodelavec programa Slovenščina na 
tujih
univerzah

===

Date: Fri, 19 Nov 2010 12:27:45 +0100
Od: simona.mehle na modrijan.si
Zadeva: Vabljeni na reprizo kritiškega večera Norma - ta preganjani
predmet pohujšanja

Modrijanova knjigarna, četrtek, 25. november, ob 18. uri
NORMA - TA PREGANJANI PREDMET POHUJŠANJA ali Med purizmom in
jeziko(slo)vnim populizmom
Gostje: Marta Kocjan - Barle, Velemir Gjurin, Bogdan Gradišnik (na 
sliki)
in Štefan Vevar

Pred več kot dvema mesecema, natančneje 7. septembra 2010, je
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v svojih prostorih
na Tomšičevi 12 v Ljubljani priredilo kritiški večer s
pomenljivim naslovom NORMA - TA PREGANJANI PREDMET POHUJŠANJA
ali Med purizmom in jeziko(slo)vnim populizmom. Svoje poglede
na izmuzljivi fenomen, ki je na slovenskem intelektualnem
prizorišču deležen raznovrstnih, tudi navzkrižnih presoj,
katerih meje se zrcalijo v podnaslovu večera, so z različnih
gledišč orisali Marta Kocjan - Barle, Velemir Gjurin, Bogdan
Gradišnik in Štefan Vevar.

»Slovenske besede kopnijo kot triglavski ledenik. Uvoženke
iz tujih jezikov, ki se zlahka utrdijo, v slovenščino ne
pridejo sobivat z istopomenskimi izrazi, ampak jih neogibno
iztrebljajo. Ena sama tuja beseda potisne v pozabo več naših,«
je na večeru med drugim povedal prevajalec Bogdan Gradišnik in
se spraševal, zakaj posegati po tujkah, kadar že imamo
slovensko ustreznico. »Turistični kraj ali cilj je v turističnem
žargonu zamenjala ›destinacija‹, in to povsem po nepotrebnem,«
je kot primer navedel Gradišnik (povzetek je iz članka Mojce
Pišek v Dnevniku, 11. 9.).

Vsekakor vroča in nikoli dokonč(a)na tema, zato ni čudno, da
je bil dogodek odlično obiskan in da so si tako organizatorji
kakor nastopajoči in poslušalci zaželeli reprize (oprostite,
ponovitve).

Ta bo v Modrijanovi knjigarni, in sicer v četrtek, 25. novembra
2010, ob 18. uri. Vljudno vabljeni!Dodatne informacije o seznamu SlovLit