[SlovLit] Katerega spola je množina?

Kristina Hmeljak Sangawa kristina.hmeljak na guest.arnes.si
Čet Maj 6 13:28:14 CEST 2010


Glede ujemanja povedka s sestavljenim osebkom je imel dr. Franc Marušič z Univerze v Novi Gorici
15. marca letos v okviru lingvističnega krožka zanimivo predavanje o rezultatih empirične raziskave o tem. Kolikor se spominjam, je bila pri sestavljenih osebkih, v katerih je bil eden od samostalnikov moškega spola, tudi oblika povedka večinoma moška, medtom ko je bilo pri osebkih, ki jih sestavljata samostalnik ženskega in srednjega spola, veliko nihanja. Starejši članek o tem je najti na http://www.ung.si/~fmarusic/pub/marusic_2008_conjp_branko.pdf.

Kristina Hmeljak Sangawa


Dodatne informacije o seznamu SlovLit