[SlovLit] Slovenski jezik in kultura v Trstu -- Re: Katerega spola je množina?

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Maj 6 21:55:18 CEST 2010


From: "Vasja Bratina" <vasja.bratina na telemach.net>
Sent: Thursday, May 06, 2010 9:46 PM
Subject: Slovenski jezik in kultura na Visoki šoli tujih jezikov za prevajalce in tolmače Univerze v Trstu

Na Oddelku za slovenščino Visoke šole tujih jezikov za prevajalce in tolmače so v sodelovanju 
s Filozofsko fakulteto Univerze v Trstu, Narodno in študijsko knjižnico v Trstu in s Centrom za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani organizirali cikel predavanj z naslovom Slovenski jezik in kultura. V prvem predavanju, 
ki je bilo 22. aprila, je zgodovinar prof. Jože Pirjevec spregovoril o Slovenskem jeziku in evropski 
kulturi; prikazal je, kako se je oblikoval slovenski jezik od Trubarja dalje in se vključeval v fond 
evropske kulturne dediščine. Izpostavljeni so bili tudi problemi, s katerimi se sooča jezik malega 
naroda v sodobnem globaliziranem svetu. 6. maja sta v Narodnem domu v Trstu nastopili prof. 
Martina Ožbot s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in prof. Andreja Žele z Znanstvenoraziskovalnega 
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V predavanju z naslovom Stičišča italijanščine
in slovenščine v sodobni slovenski literaturi (ob primeru B. Pahorja, A. Rebule, M. Sosiča idr.) je 
prof. Martina Ožbot obravnavala značilnosti jezika besedil slovenskih tržaških pisateljev (predvsem 
Borisa Pahorja in Alojza Rebule ter nekaterih mlajših avtorjev), ki jih je mogoče obravnavati v okviru 
proučevanja slovenščine v stiku z italijanščino. Predstavila je posebnosti slovenščine, ki se kažejo 
kot verjetna posledica jezikovnega stika, in sicer na različnih ravninah, od oblikoslovne do besedilne. 
Ob problematizaciji koncepta enotnega jezikovnega standarda je predstavila nekatere vzporedne 
situacije iz drugih dvojezičnih okolij tako na osnovi literarnih kot neliterarnih besedil. Prof. Andreja 
Žele se je osredotočila na osnove in probleme slovenske skladnje s poudarkom na temeljnih skladenjskih 
pojavih, kot so valenca, skladanje besed po aktualnosti, vzajemna povezava oblikoslovja in skladnje 
ipd., ki so potrebni za tvorbo stavčnih povedi in besedil, in v zvezi s tem opozorila na najpogostejše 
napake, ki največkrat onemogočajo jasno enoumno razumevanje sporočanega. Zadnji dve predavanji 
bosta v četrtek, 13. maja, ob 16. uri v Narodnem domu v Trstu. Nastopila bosta prof. Vesna Mikolič, 
dekanja Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, s predavanjem Problemi jezikovne 
medkulturnosti in prof. Marko Jesenšek. dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, s 
predavanjem Slovenski jezik v evropskih globalizacijskih procesih. Prof. Vesna Mikolič bo 
spregovorila o najvišji ravni medkulturne jezikovne zmožnosti, in sicer razumevanju t. i. “rich points”, 
ki so v jezikih kulturno pogojene, prof. Marko Jesenšek pa bo ponazoril vprašanja jezikovne politike 
in jezikovnega načrtovanja glede na večjezičnost, večjezikovnost, jezikovno prepletanje, jezike v stiku in 
odnos slovenščine do globalne angleščine oz. do drugih uradnih jezikov Evropske unije. -- Rada Lečič

===

From: "Mojca Bavdek" <mojca.bavdek na guest.arnes.si>
Sent: Thursday, May 06, 2010 3:17 PM
Subject: Re: Katerega spola je množina?

To ni sposojeno od ženskega, ampak je za tožilnik srednjega spola za 
 neživo pravilno 'tisto'. Lep pozdrav,  M. Bavdek

>>From: "Aleksandra Kocmut" <tristanina na gmail.com>
>> Sent: Wednesday, May 05, 2010 6:02 PM
>> Subject: Re: [SlovLit] Katerega spola je množina? (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2010/003357.html)
>>
>> Pozdravljeni,
>> nevtralni je m. spol, torej premagani in ubiti.
>>
>> Takšne stvari znajo biti včasih prav hecne. Recimo sr. spol, ki si "sposodi"
>> nekaj od moškega, nekaj od ženskega:
>>
>> Videli smo jezero, TISTO (kot ženski: tisto lipo), ki smo GA (kot moški
>> spol, njega) obiskali že lani.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit