[SlovLit] Katerega spola je množina?

vlado na zrc-sazu.si vlado na zrc-sazu.si
Čet Maj 6 12:14:42 CEST 2010


Iskanje odgovora na zastavljeno temo bi se lahko zacelo z novozaveznim 
sostavkovjem: 

Nebo in zemlja bosta presla, moje besede pa ne bodo presle.

V nasprotju s povedkom drugega stavka, ki jasno odseva zenski spol 
podredne zveze moje besede, je nemoska zveza nebo in zemlja s svojo 
raznospolnostjo izzvala kompromis z mosko posplositvijo obeh sestavin 
opisnega prihodnjika bosta presla. Da gre za tako posplositev obeh 
sestavin, kaze zenska posplositev obeh sestavin opisnega preteklika ste 
zmagale v Presernovem epigramu: 

Nosil uceno glavo z castjo sim vsih premagavec:
Smert in osabnost ste zmagale mene same.

Nekoliko podobno kakor v dvojini je v mnozini. Slovenska slovnica Jozeta 
Toporisica (Maribor 2000) navaja na str. 610 mosko posplositev so se ... 
zatekli tudi za nemosko zvezo krave in teleta ...:

Krave in teleta so se pred muhami in obadi zatekli v grmovje.

Le da hkrati vsaj dopusca bolj neposredno harmonijo opisnega deleznika z 
zenskim ali srednjim spolom najblizjega samostalnika:

Pasle so se krave in teleta.
Krave in teleta so se pasla.

Lep pozdrav!

Vlado Nartnik 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit