[SlovLit] Češko-slovensko-češki stiki -- Re: Katerega spola je množina?

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 5 18:12:55 CEST 2010


From: "Sollner-Perdih, Anka" <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Sent: Wednesday, May 05, 2010 12:37 PM
Subject: Vabilo k prijavi referatov na kolokvij V očeh drugega: Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju

Vabimo vas, da se udeležite mednarodnega slovenističnega kolokvija o češko-slovenskih 
in slovensko-čeških stikih v 20. stoletju. Kolokvij bodo organizirali praški in brnski slovenisti 
in bo potekal 4. 11. in 5. 11. 2010 v sejni dvorani Narodne knjižnice ČR, v baročni stavbi 
Klementinum. Slovenistični kolokvij v Pragi je že tradicionalna znanstvena prireditev, ki 
prikazuje razvoj slovenistike in slavistike tako v Sloveniji kot na Češkem. Namenjen je 
širitvi znanstvenih spoznanj in tudi izmenjavi izkušenj in se navezuje na tradicijo slovenističnih 
kolokvijev v Pragi (naj naštejemo samo najbolj aktualne: kolokvij o Janu Legu, Edvardu Kocbeku 
in o Zofki Kveder). [...]

Predlagamo naslednje tematske sklope:
1. Recepcija pomembnih avtorjev v obeh kulturah. Zavedamo se, da še vedno niso dokončno 
obdelane nekatere teme v bogati zgodovini slovensko-čeških in češko-slovenskih zvez (Ivan 
Cankar, Drago Jančar … Karel Čapek, Bohumil Hrabal …).
2. Prevajanje slovenske literature na Češkem in češke literature na Slovenskem. Pomen 
prevajalcev pri oblikovanju recepcije ene literature v drugem kulturnem prostoru. Dobro je 
osvetljeno prevajanje v prvi polovici 20. stoletja, manj v njegovi drugi polovici, še posebej pa 
manjka pogled na najnovejše stanje. 
3. Pomembne osebnosti pri posredovanju obeh kultur. Še vedno ni podrobno osvetljena vloga 
ključnih osebnosti, ki so oblikovale in propagirale recepcijo slovenske književnosti na Češkem 
(Matija Murko, Frank in Slavomir Wollman, Viktor Kudělka, František Benhart …) in češke 
književnosti v Sloveniji (Dušan Moravec, Oton Berkopec, Boris Urbančič, Albinca Lipovec, Nives Vidrih …) 
4. Raziskava korespondence. Veliko gradiva raziskovalcem ponuja še neraziskana korespondenca 
med češkimi in slovenskimi znanstveniki in pisatelji, ki se nahaja v knjižnicah in  literarnih arhivih obeh držav.
5. Slovenski jezikoslovci in literarni zgodovinarji na Češkem po 2. svetovni vojni. Vpliv češke znanosti 
v slovenskem okolju. Še vedno ni obdelano, kako je češki strukturalizem vplival na slovenske 
znanstvenike. V tem sklopu problemov nas zanima tudi sodelovanje med slovenskimi in češkimi 
znanstveniki: med inštituti in fakultetami (Martina Orožen, Ada Vidovič Muha, Tomo Korošec, Bojana 
Maltarič, Jonatan Vinkler …. Alexandr Stich, Miroslav Červenka, Přemysl Hauser, Helena Polaková …) 
6. Kulturni in zgodovinski kontekst. Posebno področje oblikujejo vzajemni stiki na področju umetnosti – 
filma, gledališča, glasbe, slikarstva, arhitekture in zgodovinskih ved.
 
 Čas za predstavitev referata je omejen na 15 minut. Prispevki so lahko v slovenščini, češčini, nemščini 
ali angleščini. Po kolokviju bo izšel zbornik s prispevki. Udeleženci oddajo prispevke na kolokviju ali pa 
jih pošljejo po elektronski pošti pred začetkom kolokvija. 
 Kotizacija je 500 Kč (20 evrov), za prenočišče in prevoz morajo udeleženci plačati sami. Pri namestitvi 
lahko pomagamo s svetovanjem in z rezervacijo prenočišč. V primeru zagotovljenih finančnih možnosti 
bo mogoče udeležencem iz tujine plačati dve prenočišči ali vsaj povrniti del stroškov za nočitve v Pragi.
Prijavnice pošljite do 31. 5. 2010 na milada nedvedova na nkp.cz [...]
 
Za pripravljalni odbor: doc. dr. Alenka Jensterle-Doležal in dr. Milada Nedvědová

===

From: "Aleksandra Kocmut" <tristanina na gmail.com>
Sent: Wednesday, May 05, 2010 6:02 PM
Subject: Re: [SlovLit] Katerega spola je množina? (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2010/003357.html)

Pozdravljeni,
nevtralni je m. spol, torej premagani in ubiti.

Takšne stvari znajo biti včasih prav hecne. Recimo sr. spol, ki si "sposodi"
nekaj od moškega, nekaj od ženskega:

Videli smo jezero, TISTO (kot ženski: tisto lipo), ki smo GA (kot moški
spol, njega) obiskali že lani.

Lep pozdrav,
Aleksandra Kocmut


Dodatne informacije o seznamu SlovLit