[SlovLit] Razpis za učitelje/učiteljice slovenščine na tuji univerzi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Mar 19 18:59:22 CET 2010


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Friday, March 19, 2010 3:41 PM
Subject: Razpis za učitelje/učiteljice slovenščine na tuji univerzi

Spoštovani, za naslednje študijsko leto so razpisana prosta delovna mesta učitelja/učiteljice slovenščine:

na Univerzi v Beogradu, Srbija; 
na Univerzi v Lvovu, Ukrajina; 
na Univerzi v Nottinghamu, Velika Britanija; 
na Univerzi v Pekingu, Kitajska; 
na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška. 
 
Pogoji: univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri ali ustrezne 
druge univerzitetne smeri glede na specifiko slovenistike na tuji univerzi; 
s potrdilom dokazano produktivno znanje jezika države gostiteljice oziroma 
enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države gostiteljice;  
zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika; 
zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti; 
poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici. Pogodba o zaposlitvi 
bo z izbranimi kandidati sklenjena za študijsko leto 2010/11 za določen čas enega 
leta, z možnostjo podaljšanja.
 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni po objavi 
razpisa na naslov: Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana. 
Dodatne informacije na tel. št. (01) 241-86-75 (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik).
Razpis je objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/slo/iskanje-dela/PDWeb/PD/PD.ASP).
 
Lep pozdrav, Damjan Huber
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani


Dodatne informacije o seznamu SlovLit