[SlovLit] Simpozij o Cirili Kosmaču

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 18 18:14:42 CET 2010


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Thursday, March 18, 2010 2:44 PM
Subject: Simpozij o Cirili Kosmaču

Mednarodni znanstveni simpozij »Domača dolina -- moje okno v svet« bo s pomočjo
priznanih slovenskih znanstvenic in znanstvenikov skušal na novo razgrniti podobo
slovenskega pisatelja Cirila Kosmača (1910--1980), čigar stoletnice rojstva in 30-letnice smrti
se letos spominjamo.

Simpozij – potekal bo v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu 17. septembra 2010 – bo
posvečen avtorju, ki je bil v prostoru, v katerem je ustvarjal, močna figura tako na literarnem
kot na družbenopolitičnem področju. Njegovo ime je dobro znano širšemu krogu javnosti, že
dolgo pa njegovo delo ni bilo deležno širše strokovne obravnave. Znanstveni sestanek bo tako
posegal na področje raziskav njegove literarne ustvarjalnosti in skušal osvetliti tiste specifične
vidike avtorjevega ustvarjanja, ki v dosedanjih strokovnih obravnavah še niso bili deležni
večje pozornosti. Ciril Kosmač je s svojim globokim vpogledom v domačo stvarnost že v
medvojnem obdobju pokazal, da je literatura lahko nositeljica višjih etičnih pomenov, saj
velja njegova Balada o trobenti in oblaku za odličen primer sodobne novelistike s klasično
tematiko, Kosmačeva proza pa že dolgo spada v nabor klasikov slovenske književnosti. Ni
zanemarljiv tudi njegov prispevek k filmski zgodovini Slovenije, saj je po noveli Očka Orel
napisal scenarij za prvi slovenski celovečerec Na svoji zemlji. Čeprav je bil pisatelj deležen
več znanstvenih monografskih obdelav, se pojavlja potreba po novi obravnavi, ki bi
Kosmačevo delo ovrednotila tudi s sodobnimi prijemi in pogledi na njegovo delo.

Simpozij želi v novi luči obravnavati vrednote v njegovi prozi, njegovo politično
delovanje ter zgodovinski pomen izbire domačih logov kot priljubljeno pripovedno tkivo z
ozirom na moč, ki jo imajo v vzpostavljanju odnosa s svetom (od tod tudi izbira naslova
simpozija). Mednarodno veljavo njegovemu delu, ki je sicer že bilo prevedeno v številne
jezike, pa bo gotovo dala analiza recepcije njegovih del v tujini, kar je precej novo
raziskovalno polje, zato pričakujemo dober odziv domačih in tujih znanstvenikov in
znanstvenic, ki se ukvarjajo s slovensko književnostjo.

Nekaj predlaganih tem za referate:
- Različni pogledi na Kosmačevo daljšo in krajšo prozo: naratologija, vrednote, analiza likov, pokrajinski motivi, idr.
- Prispevek Cirila Kosmača k zgodovini slovenskega filma
- Mesto Cirila Kosmača v kanonu slovenske književnosti
- Stiki med Kosmačem in drugimi slovenskimi literati
- Kosmačevo politično delovanje
- Prevodi Kosmačevega dela v tuje jezike
- Dramatizacije Kosmačevih del

Naslove in povzetke referatov (250 do 300 znakov) pošljite na david.bandelj na ung.si skupaj
s kratko biografijo do 15. maja 2010. V roku enega tedna vas bomo obvestili, ali je bil vaš
referat uvrščen na simpozij, in vam posredovali nadaljnje informacije.

Za organizacijski odbor simpozija
dr. David Bandelj, Fakulteta za humanistiko, UNG


Dodatne informacije o seznamu SlovLit