[SlovLit] Predelana izdaja Tržaške knjige v italijanščini

Vladka Tucovič vladka.tucovic na guest.arnes.si
Pon Feb 15 09:03:30 CET 2010


Univerza na Primorskem

Fakulteta za humanistične študije Koper

v sodelovanju z založbo Mladika (Trst)vabita napredstavitev knjigeL'altra anima di Trieste

Saggi, racconti, testimonianze, poesie'Druga duša Trsta.

Eseji, pripovedi, pričevanja, pesmi'

(Trst: Mladika, 2008)v torek, 16. februarja 2010, ob 17h v predavalnici Burja 1

(UP FHŠ, Titov trg 5, Koper).Knjigo bo predstavila urednica prof. dr. Marija Pirjevec. O njej bosta 
spregovorila še doc. dr. Igor Škamperle s Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani in izr. prof. dr. Miran Košuta s Filozofske fakultete Univerze v 
Trstu.Antologija o slovenskem Trstu

L'ALTRA ANIMA DI TRIESTE.

Saggi, racconti, testimonianze, poesie

(Druga duša Trsta. Eseji, pripovedi, pričevanja,pesmi, Mladika, Trst 2008).

Knjiga o slovenskem Trstu L'altra anima di Trieste (Druga duša Trsta), ki je

namenjena predvsem italijanskim, pa tudi slovenskim bralcem, je zasnovana 
kot neke vrste

monografija tega mesta, sestavljena iz mozaika mnogih pričevanj o njegovi 
zunanji in

duhovni podobi skozi stoletja do neposredne sodobnosti. Antologija ima svojo 
predhodnico

v Tržaški knjigi, ki je izšla pri Slovenski matici v Ljubljani leta 2001. 
Vendar prinaša

italijanski zbornik v primerjavi s slovenskim vrsto dodanih in drugih 
besedil. Samoumevno

je, da je urednica morala upoštevati italijanskega bralca in predvidevati 
njegovo vednost in

občutljivost. Skratka, knjiga vsebuje premišljeno izbrane zapise značilnih 
izkušenj, doživetij

in spoznanj slovenskih ljudi o Trstu od daljne preteklosti do današnjih dni, 
ne glede na

naravo in nazorsko usmerjenost njihovih pričevanj, pri čemer pa posebna 
pozornost velja

prav primorskim avtorjem.

Izbira sestavkov je vsebinsko vsestranska,v nekem smislu enciklopedična. 
Zastopana

je literatura, memoarska in pričevanjska proza, kulturno in politično 
zgodovinopisje,

korespondenca, pridigarstvo in še marsikaj. Tako da je podoba Trsta z 
okolico vred

osvetljena z najrazličnejših strani. Glavna pozornost je obrnjena k obstoju, 
usodi in

posebnosti slovenske identitete Trsta, tako družbene kot kulturne in 
duhovne, seveda ob

upoštevanju drugih in drugačnih identitet tega bogatega, včasih pa tudi 
ogrožujočega

sosedstva. Namen knjige je italijanski javnosti omogočiti globlji pogled v 
slovensko

resničnost Trsta skozi stoletja in pri tem zarisati njegovo malo 
znano >drugo dušo<.

Medsebojno spoznavanje je navsezadnje prvi pogoj za dobro razumevanje med 
sosedi, tega

pa je bilo v preteklosti usodno premalo. Pričujoča knjiga je izbrala prav to 
pot odkrivanja in

utrjevanja naše narodne samobitnosti v Trstu pa tudi v širšem italijanskem 
prostoru.

Antologija, ki obsega 533 strani, prinaša prispevke šestinšestdesetih 
avtorjev, med

njimi je veliko tržaških; pri nastajanju antologije je sodelovalo trideset 
prevajalcev.

Dodatne informacije o seznamu SlovLit