[SlovLit] slovenščina -- angleščina

Rok Žaucer rok.zaucer na ung.si
Pet Feb 5 13:15:36 CET 2010


Spoštovano SlovLitstvo,
ker se je na listi spet vnela debata o odnosu med slovenščino in 
angleščino, bi rada potencialno zainteresirane opozorila na svoj člančič 
'Nekaj misli o jeziku slovenističnih objav' (zbornik Obdobja 28, 2009, 
ur. M. Stabej), ki se ukvarja z enim vidikom omenjenega odnosa. Tule 
dodajava povzetek in pod njim povezavo na dokument s celotnim besedilom.

Nekaj misli o jeziku slovenističnih objav (povzetek)
Prispevek se vključuje v debato o jeziku v slovenski znanosti, konkretno 
o uporabi slovenščine in tujih jezikov kot medija znanstvenih objav v 
slovenistiki oziroma še ožje v jezikoslovju. Izbira jezika je povezana z 
vprašanjem, ali je smiselneje objavljati lokalno ali mednarodno. 
Prispevek opozarja na problematičnost nekaterih postavk, ki se v 
omenjeni debati večkrat ponujajo kot argumenti na eni in drugi strani. 
Hkrati tudi zagovarja tezo, da je objavljanje v tujih jezikih v 
slovenističnem jezikoslovju vsekakor smiselno.
http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Marusic_Zaucer.pdf

Med drugim članek izpostavlja potrebo po tem, da se o odnosu med 
slovenščino in drugimi jeziki ne govori preveč na splošno, kar se zdi 
relevantno tudi v nedavni izmenjavi na SlovLitu: kot se pri 
nasprotovanju tujejezičnim slovenističnim objavam žal često zanemarja 
ločevanje med znanstvenimi in strokovnimi objavami, kar razlagava v 
članku, se je skozi izmenjavo mnenj na SlovLitu prehitro vzporedilo 
vprašanje jezika mednarodne znanstvene konference z npr. vprašanjem 
jezika tiskovne konference.

Bolj posredno in v malo drugem kontekstu pa se teme objavljanja v tujih 
jezikih dotikava tudi v spisu, objavljenem v Dnevnikovem Objektivu 
(10.11.2007) pod uredniškim naslovom 'Lahkotnost objav v lokalnih 
revijah'. Najina končna verzija celotnega besedila (z naslovom 'O 
vrednotenju znanstvenih objav v humanistiki') je dosegljiva tule:
http://www.ung.si/~fmarusic/pub/mar&zau_humanistika_kratka.pdf

Lep pozdrav,
Franc Marušič in Rok Žaucer


Dodatne informacije o seznamu SlovLit