[SlovLit] Zakon o javni rabi sloven배ine -- Re: Angle배ina -- Narava knjige

Grosman, Meta Meta.Grosman na ff.uni-lj.si
et Feb 4 11:10:29 CET 2010


Dragi Velimir,
Podatek o tem, da je angle배ina na maturi obvezna je NETOEN.  V maturitetnem katalogu zelo jasno pi퉑: TUJI JEZIK in na퉡eje vseh pet izbirnih jezikov kot mo푣osti tujega jezika na maturi. ...Se pravi, e ima kaj proti angle배ini, se mora vpra퉍ti, zakaj ljudje izbirajo angle배ino in ali jim je smiselno omejevati izbor. O tem govori tudi Deklaracija o jezikovnih pravicah (v slov. prevod PENa).

Pred leti sem za Obdobja 20, ki jih je uredila Ada, napisala lanek 'Medkulturna zavest proti hibridizaciji (slovenskega) jezika' (2003). Posku퉍la sem razlo푝ti, da je angle배ina tako kot vsi drugi jeziki,  jezikovni sistem, ki kot jezikovni sistem nima nobenih agresivnih namenov in lastnosti (seveda imajo razni avtorji o tem razne pojme, imenujejo jo tudi 'killer language' ((kurziva ne prime)) in podobno, ne da bi se angle배ina za to kaj sekirala. H. Widdowson je pred leti napisal lanek 'The ownership of English' in se povsem odpovedal tako lastnini kot posesti in/ali posledinemu predpisovanju rabe).

e 푘li kaj narediti 'proti angle배ini', je edino smiselno govoriti o uporabnikih in rabah, ki so posledica nizke medkulturne ozave배enosti in zmo푣osti. e kdo ree 'so what' namesto 'kaj potem', potem to ka푘 na nulto medkulturno ozave배enost (prosto po Marku ne uporabljam ve zavest ampak ozave배enost) pa 퉑 na kaj slab퉑ga. Isto velja za neumna tuja imena  podjetij. Vpra퉍ti bi se bilo potrebno, zakaj imajo ljudje tako omejeno ozave배enost in neumne zaznave imen, da hodijo v take trgovine. Moj predlog je, da bi Slovenci morali zaeti bojkotirati vse take trgovine...in poskrbeti, da bi povsod vzgajali poleg medkulturne ozave배enosti 퉑 pozitiven odnos do sloven배ine.
Bodi lepo


-----Original Message-----
From: slovlit-bounces na ijs.si [mailto:slovlit-bounces na ijs.si] On Behalf Of Miran Hladnik, Siol
Sent: Thursday, February 04, 2010 9:48 AM
To: SLOVLIT
Subject: [SlovLit] Zakon o javni rabi sloven배ine -- Re: Angle배ina -- Narava knjige

http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Sobotna+priloga -- Velemir Gjurin, Kaj je "potro퉚iku 
zlahka razumljiv jezik"? Delo 30. 1. 2010.

===

From: "Darinka Verdonik" <darinka.verdonik na uni-mb.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Thursday, February 04, 2010 9:30 AM
Subject: re: Sloven배ina na mednarodnihznanstvenih, konferencah v Sloveniji

V zvezi z debato o angle배ini kot uradnem jeziku konference Zapletenost 
besedilnega pomena bi samo opozorila, da je treba vasih preveriti tudi 
kontekst. Gre za konferenco s tradicijo, ki jo podpira mednarodno 
dru퉡vo International Systemic Functional Linguistic Association. 
Konferenca se seli iz ene dr푔ve v drugo po vsem svetu in to, da so 
zaprosili Slovenijo za gostiteljstvo, lahko vidimo tudi kot znak, da smo 
postali v svetu prepoznavni - nikakor ogro푘ni. Tovrstne konference sem 
se udele푝la 푘 v Italiji in v Nemiji in nikjer ni bilo sploh nobenega 
dvoma, da je uradni jezik angle배ina, eprav ni bila materni jezik 
lokalnih organizatorjev. Seveda ne gre, da bi kar vsevprek doloali 
angle배ino za uradni jezik znanstvenih konferenc v Sloveniji, vendar so 
v tem primeru kritike na raun organizatorjev resnino neprimerne.

Darinka Verdonik

===

http://www.press.uchicago.edu/ebooks/free_ebook.html -- Adrian Johns, The 
Nature of the Book. Knjigo si ta mesec lahko nalo푝mo zastonj. Za branje je 
treba dodatno nalo푝ti brezplani program Digital Editions.

_______________________________________________
SlovLit mailing list
http://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slovlit
Prispevke po퉕ljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na naslov slovlit na ijs.si. 쯷mevce prikliite na zaslon z izbiro Format --> Encoding --> Central European (ISO). Arhiv objav je na http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit