[SlovLit] Zakon o javni rabi sloven배ine -- Re: Angle배ina -- Narava knjige

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
et Feb 4 09:47:31 CET 2010


http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Sobotna+priloga -- Velemir Gjurin, Kaj je "potro퉚iku 
zlahka razumljiv jezik"? Delo 30. 1. 2010.

===

From: "Darinka Verdonik" <darinka.verdonik na uni-mb.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Thursday, February 04, 2010 9:30 AM
Subject: re: Sloven배ina na mednarodnihznanstvenih, konferencah v Sloveniji

V zvezi z debato o angle배ini kot uradnem jeziku konference Zapletenost 
besedilnega pomena bi samo opozorila, da je treba vasih preveriti tudi 
kontekst. Gre za konferenco s tradicijo, ki jo podpira mednarodno 
dru퉡vo International Systemic Functional Linguistic Association. 
Konferenca se seli iz ene dr푔ve v drugo po vsem svetu in to, da so 
zaprosili Slovenijo za gostiteljstvo, lahko vidimo tudi kot znak, da smo 
postali v svetu prepoznavni - nikakor ogro푘ni. Tovrstne konference sem 
se udele푝la 푘 v Italiji in v Nemiji in nikjer ni bilo sploh nobenega 
dvoma, da je uradni jezik angle배ina, eprav ni bila materni jezik 
lokalnih organizatorjev. Seveda ne gre, da bi kar vsevprek doloali 
angle배ino za uradni jezik znanstvenih konferenc v Sloveniji, vendar so 
v tem primeru kritike na raun organizatorjev resnino neprimerne.

Darinka Verdonik

===

http://www.press.uchicago.edu/ebooks/free_ebook.html -- Adrian Johns, The 
Nature of the Book. Knjigo si ta mesec lahko nalo푝mo zastonj. Za branje je 
treba dodatno nalo푝ti brezplani program Digital Editions.Dodatne informacije o seznamu SlovLit