[SlovLit] Aborigini in aborigini

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Nov 18 21:15:08 CET 2009


From: "Marta Barle" <marta.barle na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, November 18, 2009 7:18 PM
Subject: Aborigini in aborigini

Iz naše priročne literature, pri kateri je sodelovala etnološka in
antropološka stroka, je mogoče razbrati naslednje:
Aborigini, pisani z veliko začetnico, so avstralski staroselci, kulturno in
rasno (gl. avstraloidi) sorodna staroselska ljudstva Avstralije, ki govorijo
ok. 250 jezikov, zdaj je njihov materni jezik večinoma angleščina;
številčnejše skupine so Valrpiriji, Pinčančari, Tiviji, Arandi, Aljavari,
Jolnguji idr. (po Slovenskem velikem leksikonu), aborigini pa le tuja
sopomenka za slovensko domorodci ('staroselci, izvirni, prvotni ali
najstarejši poznani prebivalci določenega območja'); bolje bi bilo reči
avstralski domorodci, saj še nisem opazila, da bi se uporabljala za katere
koli domorodce (npr. Indijance v Severni in Južni Ameriki). Slovenski
etnološki leksikon jo kot sopomenko besedi domorodci razglaša za neustrezno
in še doda, da se beseda Aborigine (vodilka kaže v prazno!) uporablja v
angleščini samo za avstralske staroselce. Iz napisanega v navedenih
priročnikih bi lahko sklepali, da naj bi se Aborigini kot ime za ljudstva
(ne pa kot sopomenka avstralskim staroselcem ali domorodcem) upravičeno
pisali z veliko začetnico, aborigini pa so zgolj tuja sopomenka za
avstralske domorodce (ne katere koli). Upam (definicija iz SVL ne prežene
vseh dvomov), da odločitve v strokah niso nastale pod vplivom zapisa
začetnice v angleščini, saj bi bilo v tem primeru moje sklepanje napačno.

Marta Kocjan - Barle

===

From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, November 18, 2009 8:36 PM
Subject: aborigin

Tako rekoč, na to vprašanje sem čakal. Izraz aborigin, ki ga mnogi izgovarjajo kar po 
angleško aboridžin, je v knjižni slovenščini nepotrebna nova tujka, saj imamo domačo 
tvorjenko staroselec ali tudi domorodec. Tujka aborigin oz. aboridžin se je med 
Slovenci razpasla v zadnjih dvajsetih, petindvajsetih letih, ko je začela cveteti angleška 
jezikovna moda, zato te tujke SSKJ tudi ne vsebuje. Z malo začetnico jo pišejo, če je 
mišljena kot občno ime, torej kot oznaka za staroselsko prebivalstvo kjerkoli že: v 
Afriki, Ameriki ali Avstraliji. Z veliko začetnico se piše, kadar jo uporabljajo kot etnonim 
za avstralske staroselce. Toda avstralske staroselce lahko mirno imenujemo 
Staroselci, kot to počnejo angleško govoreči v svojem jeziku. Žal prenekaterim 
slovenskim govorcem in piscem angleška tujka očitno zveni drugače, boljše. Avstrijci 
so hitro potuhtali to značilnost slovenskega "nacionalnega značaja" in izumili 
vindišarsko teorijo, ki omogoča zanesljivo asimilacijo v dveh rodovih in je na Koroškem 
90-odstotno uspela. 

Silvo Torkar, Inštitut za slovenski jezik F. Ramovša ZRC SAZU


Dodatne informacije o seznamu SlovLit