[SlovLit] Lingvistična geografija -- Re: Zapoislitev

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Nov 17 22:34:03 CET 2009


From: <mzagar na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, November 17, 2009 9:38 PM
Subject: Predavanje o računalniški kartografiji

Historični seminar ZRC SAZU vabi na predavanje

DiWA: zgodovina in perspektive računalniške kartografije

Sprachatlas des Deutschen Reichs (Jezikovni atlas Nemške države) Georga
Wenkerja, ki je izšel v letih 1889-1923, je bil prvi jezikovni atlas na
svetu in je prikazal prostorsko raznovrstnost nemških narečij. Atlas je
mogoče imeti za paradoks: do danes je nedvomno upoštevan kot nesporen in
na videz neomejen vir za lingvistično geografijo, čeprav zaradi ureditve,
postavitve in barvitosti kart nikoli ni bil izdan v celoti. Wenkerjeva
raziskava je zajela vso nekdanjo nemško državo v mejah, ki so veljale v
letih 1871-1918. V letih 1876-1888 je Wenker s standardizirano vprašalnico
zbral narečno gradivo za okrog 45.000 krajev. Analiza zbranega gradiva je
omogočila raziskavo tipičnih narečnih značilnosti tudi najmanjših vasi v
Nemčiji. Leta 2000 je nemško dialektološko raziskovalno središče Nemški
jezikovni atlas (Deutscher Sprachatlas, DSA), ki ga je Wenker ustanovil v
Marburgu, začelo pripravljati spletno publikacijo DiWA
(www.diwa.info/titel.aspx) z dvema ciljema. Prvi je arhiviranje in
dolgoročna ohranitev ogroženega zgodovinskega gradiva, drugi pa oblikovati
izdajo zgodovinskega atlasa, ki poudarja njegov pomen kot orodja za
sodobne raziskave v dialektologiji in geolingvistiki. V referatu bodo
torej predstavljene tako tehnike DiWA kot sama podatkovna zbirka s
kartami, zvočnimi posnetki in najsodobnejšimi jezikovnimi podatki.

Predaval bo dr. Alfred Lameli

Alfred Lameli je študiral na univerzah v Heidelbergu, Pisi in Mainzu.
Njegova nagrajena disertacija o standardu in substandardu (knjiga Standard
und Substandard: Regionalismen im diachronen Längsschnitt, Stuttgart,
2004) je študija o jezikovnih spremembah v govorjeni nemščini v 20.
stoletju. Trenutno v prenovljenem raziskovalnem središču DSA v Marburgu v
Nemčiji vodi geolingvistični projekt Digitalni Wenkerjev atlas (DiWA,
2001-), tik pred izidom pa je izdaja zbranih spisov Georga Wenkerja o
Jezikovnem atlasu Nemške države v Lamelijevem uredništvu. Prav tako je
eden od treh vodij raziskovalne skupine, ki pripravlja za objavo delo
Jezik in prostor (Language and Space 2: Language Mapping), in vodja
projekta REDE o nemških regionalnih jezikih (www.regionalsprache.de).

Predavanje bo v torek, 24. novembra 2009, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC
SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Obiščete lahko tudi našo spletno stran: http://hs.zrc-sazu.si.

===

Da ne bo nesporazumov: ponudba za službo, objavljena na 
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/003180.html zaradi jezikovne eksotičnosti, 
je spam. -- mh


Dodatne informacije o seznamu SlovLit