[SlovLit] Cost in Univerza v Novi Gorici

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Okt 12 19:50:44 CEST 2009


From: "Katja Mihurko" <katja.mihurko-poniz na guest.arnes.si>
Sent: Monday, October 12, 2009 9:24 AM
Subject: Novo mednarodno sodelovanje Univerze v Novi Gorici na področju humanistike

Univerza v Novi Gorici od začetka oktobra sodeluje v akciji COST z naslovom
Pisateljice v zgodovini - na poti k novemu razumevanju evropske literarne
kulture, ki jo financira Evropski program znanstvenih in tehničnih
raziskav. Celoten program administrativno vodi in koordinira Evropska
komisija, ki zagotavlja tudi večino sredstev za koordinacijske aktivnosti in
krije stroške za udeležbe na sestankih organov in teles programa iz sredstev
za mednarodno sodelovanje. 

Univerza v Novi Gorici je bila ena izmed osmih držav, ki je sodelovala pri
prijavi na razpis. Program COST trenutno financira akcije iz devetih
področij, omenjena akcija sodi na področje Posamezniki, družbe, kulture in
zdravje. Kot je na ustanovnem sestanku akcije v Bruslju povedala
predstavnica COSTa, dr. Julia Stamm, je največ prijav prav s tega področja,
saj pokriva celotno humanistiko in družbene vede, medtem ko so preostale
domene  namenjene naravoslovnim in tehniškim znanostim, zato je odobritev
akcije lep uspeh.

Akcija Pisateljice v zgodovini bo trajala štiri leta. Pobudo za prijavo na
razpis je dala dr. Suzan van Dijk z univerze v Utrechtu, ki je ustanovila
mrežo NEWW (New approaches tu European Women's Writing). Cilj raziskovalk,
ki so  združene v tem projektu (med njimi je tudi podpisana), je revizija
literarne zgodovine in novi prispevki k zgodovini ženskega avtorstva. Mreža
NEWW ima tudi izjemno bogato podatkovno bazo o evropskih pisateljicah do
konca 19. stoletja (http://www.womenwriters.nl). S COST akcijo bo mogoče obstoječo
mrežo razširiti in pripraviti velik projekt, v katerem bodo sodelovali
raziskovalke in raziskovalci iz Evrope in drugih kontinentov. Pri tem bodo
skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Kakšna je bila recepcija
pisateljic, kakšen njihov vpliv? Kakšno vlogo so igrale kot avtorice,
bralke, prevajalke, zapisovalke in kulturne posrednice? Kaj se je zgodilo z
njimi v procesu kanonizacije? Kako je mogoče razložiti njihovo odsotnost iz
literarnih zgodovin? Pri iskanju odgovorov na to vprašanje bo zelo pomembno
dopolnjevanje podatkovnih baz in vključevanje raziskav s področja celotne
Evrope. Raziskave bodo interdisciplinarne in usmerjene v novo razumevanje
evropske literarne preteklosti - moške in ženske - kar seveda vključuje tudi
poglede na evropsko sedanjost.

Trenutno je v upravnem odboru akcije petnajst univerz, v prvem letu se lahko
pridruži še katera koli država, ki sodeluje v COST programu, kasneje pa o
tem odloča upravni odbor. Med naloge članic upravnega odbora sodi tudi
organizacija nacionalnih znanstvenih posvetov na temo akcije in povezovanje
raziskovalk, ki se ukvarjajo s pisateljicami, zato bodo prihodnja štiri leta
na Univerzi v Novi Gorici zaznamovana tudi z dogodki, ki bodo posvečeni
slovenskim literarnim ustvarjalkam. 

dr. Katja Mihurko Poniž


Dodatne informacije o seznamu SlovLit