[SlovLit] Anka Sollner Perdih -- Re: Zemeljski elementi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 8 11:53:37 CEST 2009


From: "Puc, Andreja" <Andreja.Puc na ff.uni-lj.si>
Sent: Thursday, October 08, 2009 10:36 AM
Subject: Čopovo priznanje

Za svoje dolgoletno strokovno delo v knjižničarstvu je v torek, 
6. oktobra 2009, na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije v Mariboru prejela Čopovo priznanje višja bibliotekarka 
Anka Sollner Perdih, vodja Knjižnice Oddelka za slovenistiko in 
Oddelka za slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Čopovo priznanje podeljuje ZBDS za uspešno temeljno strokovno 
delo na področju knjižničarstva, ki ga je opravil posameznik in je 
opazno prispevalo k ugledu in razvoju posamezne knjižnice ali stroke 
v celoti.

V utemeljitvi za nagrado so poleg drugega strokovnega dela omenili 
tudi bibliografijo in bibliografsko delo kot pomembno področje njenega 
delovanja, saj je po letu 1996  sama pripravila vrsto osebnih bibliografij 
pomembnih slovenistov (Marja Boršnik, Matjaž Kmecl, Helga Glušič, 
Boris Paternu, Franc Zadravec, Tomo Korošec, Boris Urbančič, 
Martina Orožen, Breda Pogorelec, Olga Kunst Gnamuš) in slavistov 
(Aleksander Skaza, Vatroslav Kalenić, Franc Jakopin, Janez Rotar), 
ki so bile objavljene v Slavistični reviji, Jeziku in slovstvu in slovenističnih 
oziroma slavističnih zbornikih.

Še enkrat čestitamo!
Kolegice iz knjižnice

===

From: "Jani Kovačič" <jani.kovacic na siol.net>
Sent: Wednesday, October 07, 2009 9:53 PM
Subject: Re: [SlovLit] Povpraševanje in ponudba 
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/003118.html)

Pri filozofiji za gimnazije učimo, da so pojem element izumili stari Grki.
To bi prevedli kot prvina, gradnik ali sestavni del. Pripisujejo to
Empedoklju (Empedokles 5. st. pr. n.št.) v obdobju Predsokratikov Po njegovo
so prvi elementi: voda, zrak, zemlja in ogenj, Vendar nikjer ni omenjeno
"zemeljski element". Zlasti pa to nikakor in nikjer ne velja za eter (kajti
to je bil uveden kot peti element, ki naj bi zapolnil vse ostalo). Tako je
tvoj izplen polovičen: voda je element (v navedenih okvirih), a ni
"zemeljski element". Še jasneje: vodi tudi v smislu, kot jo uporablja
Empedokelj, ne moremo reči - zemeljski element.
Srečno! 
JK

---

From: <rok.burja na sandoz.com>
Sent: Thursday, October 08, 2009 10:33 AM
Subject: Re: [SlovLit] Povpraševanje in ponudba

Zdravo!
Zemeljski elementi je bolj poetično, pravzaprav ezoterično (če se ukvarjaš 
s feng shuijem in podobnim). Taka nadpomenka pa ne deluje splošno.
Element sam je osnovni gradnik, ki se ga ne da razstaviti na še osnovnejše 
sestavine.

Sicer pa velja:
Voda je  spojina kisika in vodika = H2O.
Véter je naravno gibanje zraka, ki ga povzroči porušeno razmerje med 
zračnima pritiskoma nad hladnim in toplim/segretim delom površja  (vir: 
Wikipedija). Zrak je mešanica elementov  in spojin. Sestoji iz 78,1 dušika 
(N2), 20,9 % kisika (O2), ostanejo žlahtni plini  (helij (He), neon (Ne) , 
argon (Ar), ksenon (Xe), vodna para,  pa tudi nežlahtni ogljikov dioksid 
(CO2), metan (CH4), pa še kakšni žveplovi in dušikovi oksidi.
Ogenj je vidni pojav gorenja, ki je v bistvu reakcija oksidacije. Pri tej 
oksidaciji se sproščata svetloba in toplota, za razliko od rjavenja 
železa, ki je ravno tako oksidacija.
Zemeljski elementi bi pa lahko bili  silicij, kisik, železo, aluminij, 
magnezij ... če gledamo kemično sestavo Zemlje. 

Lep pozdrav, 
Rok Burja
Lek d. d.
Razvojni center Slovenija, Razvojna analitika FU 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit