[SlovLit] Iz Prage

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jun 30 21:44:51 CEST 2009


From: <dolezalova.l na volny.cz>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, June 30, 2009 1:34 PM
Subject: Dogajanje v Pragi

Maja sta predavanja na Inštitutu za slavistične in vzhodnoevropske študije
na Filozofski fakulteti v Pragi  popestrila dva predavatelja iz Slovenije.
Doc. dr. Irena Avsenik Nabergoj iz Ljubljane in Nove Gorice je 4. 5.
in 5. 5. češkim študentom predavala o Cankarju  in predavanji naslovila:
Konflikt med naravo in izkušnjo ljubezni: ljubezen in krivda v Cankarjevih
delih o materi in ljubezen in krivda v Cankarjevih podobah ljubezni
med moškim in žensko. 11. 5. in 13. 5. je v okviru gostujočih predavanj
na Erasmusu predaval prof. dr. Miran Štuhec  iz Maribora. Njegovo prvo
predavanje je bilo o slovenski kratki pripovedni prozi po letu 1980,
drugo o eksistencialnih temah v slovenskem pripovedništvu v zadnjih
desetletjih 20. stoletja.

17. 6. je Inštutut za slavistične in vzhodnoevropske  študije (Alenka
Jensterle-Doležal, Andrej Šurla) skupaj z Gledališkim inštitutom
(Viktor Debnar) organiziral  prevajalski seminar za prevajalce iz slovenščine
v češčino. Seminar se je uresničil v okviru bivanja prevajalca 
Štefana Vevarja v Pragi. Na seminarju so nastopili: doc. dr. Alenka Jensterle
- Doležal s prispevkom o zgodovini slovenskih prevodov v češki kulturi;
mgr. Štefan Vevar  je govoril o teoriji prevajanja; mgr. Hana Mžourkova
je razmišljala o spletnih pripomočkih pri  prevajanju, kar je osvetlila
ne primeru prevoda iz  Ostijeve knjige Veronikin prt; dr. Aleš Kozar
je seznanjal poslušalstvo o praktičnih problemih prevajanja. Prispevkom
je sledila živa debata.

Vsi slovenistični dogodki v Pragi  so bili zelo dobro obiskani, udeležili
so se jih tako sedanji kot bivši študenti in drugi privrženci slovenske
književnosti.

Alenka Jensterle-Doležal


Dodatne informacije o seznamu SlovLit