[SlovLit] Fw: Meta Kušar in Iztok Osolnik na Poljskem -- Malo berila

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jun 8 23:07:14 CEST 2009


From: "Tatjana Jamnik" <tatjana.jamnik na gmail.com>
From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, June 08, 2009 8:40 AM
Subject: META KUŠAR IN IZTOK OSOJNIK NA 6. PREVAJALSKI DELAVNICI V BIELSKO-BIAŁI

Na univerzi v Bielsko-Biali je 30. in 31. maja 2009 potekala 6. prevajalska 
delavnica, namenjena študentom slovenščine iz vse Poljske ter bohemistom 
iz Bielsko-Białe. Delavnico so v okviru tamkajšnjega slavističnega znanstvenega 
krožka že šesto leto zapored organizirali študentje slovenistike in bohemistike 
pod mentorstvom Agnieszke Będkowske-Kopczyk ter Agnieszke Baran in 
Tatjane Jamnik kot zunanjih sodelavk. V slovenski sekciji so študentje 
prevajali pesmi Mete Kušar ter odlomek romana Iztoka Osojnika, v češki 
sekciji pa poezijo Dagmar Telingerove in prozni odlomek Radke Denemarkove.

V soboto in nedeljo so študentje z mentorji v skupinah diskutirali o posameznih 
prevajalskih orehih v izbranih besedilih, ki so jih prejeli mesec dni pred pričetkom 
delavnice. V vsaki skupini sta bila vsaj dva mentorja: eden za izvirni in eden za 
ciljni jezik. Naloga mentorja za izvirni jezik je bilo preverjati ujemanje (ekvivalenco) 
prevoda glede na izvirnik, mentor za ciljni jezik pa je skrbel za jezikovno pravilnost 
v ciljnem jeziku - poljščini. Pri prevajanju besedil v slovenističnih skupinah pa sta 
dejavno sodelovala tudi avtorja besedil. Kot že prejšnja leta se je tudi tokrat pokazalo, 
kako dobrodošla je avtorjeva razlaga širšega konteksta besedil, ki ga prevajalec 
iz besedila samega ne bi mogel razbrati. 

V soboto zvečer je bil v okviru 10. beskidskega festivala znanosti in umetnosti 
organiziran tudi literarni večer s slovenskima ustvarjalcema Meto Kušar in 
Iztokom Osojnikom ter poljsko pesnico Weroniko Lewandowsko. Branju je sledila 
panelna diskusija o oblikah sodelovanja med prevajalci leposlovja (iz slovanskih 
jezikov) in založbami.

Zaključku delavnice v nedeljo popoldne, na katerem so posamezne skupine 
predstavile svoje prevajalske rešitve in so bile udeležencem podeljene diplome, 
je zvečer sledila >slavoparty< s slovensko in češko glasbo. 

Gostovanje Mete Kušar in Iztoka Osojnika se je sicer pričelo že v petek, 29. maja, 
ko sta ustvarjalca nastopila na Mikołowskem inštitutu (srečanje sta vodila pesnika 
Maciej Melecki in Krzysztof Siwczyk), zaključilo pa se je v ponedeljek, 1. junija, v 
Krakovu, kjer sta se v literarno-umetniškem klubu Lokator srečala s slušatelji 
lektorata slovenščine na Jagelonski univerzi (pogovor je vodila lektorica Bojana 
Todorović) in se zatem na literarnem večeru, ki ga je moderirala pesnica Ewa 
Sonnenberg, predstavila tudi širši javnosti.

Slavistični znanstveni krožek in organizatorji iz Bielsko-Białe se za finančno 
podporo delavnici iskreno zahvaljujejo Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
na Univerzi v Ljubljani, Tehnično-humanistični akademiji v Bielsko-Białi ter 
Beskidskemu festivalu znanosti in umetnosti, za pomoč pri organizaciji in 
izvedbi delavnice pa vsem sodelujočim mentorjem: Agnieszki Będkowski-Kopczyk, 
Regini Wojtoń, Vitězslavu Vilímku, Jiříju Murycu, Agnieszki Baran, Agati 
Knapik-Ostrowski, Ewi Michalski, Bojani Todorović, Katarini Šalamun Biedrzycki, 
Leji Žiško in Tatjani Jamnik ter gostoma Meti Kušar in Iztoku Osojniku. Zahvaljujejo 
se tudi Kulturno-umetniškemu društvu Police Dubove iz Ljubljane, ki je koordiniralo 
celoten projekt gostovanja slovenskih avtorjev.

Podrobnosti (program in poročilo v poljščini ter fotografije) so dostopne na 
http://www.warsztaty.translatorskie.prv.pl/index.html in
http://picasaweb.google.com/tatjana.jamnik/GostovanjeMeteKusarInIztokaOsojnika?feat=email# -- slike

Agnieszka Bedkowska-Kopczyk

===

http://lamp.tu-graz.ac.at/~i203/ebner/publication/09_edumedia.pdf -- 
o uporabi Twitterja na znanstvenih konferencah.

http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2498/2181 -- 
kako fejstbuk zmanjšuje šolsko uspešnost.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit