[SlovLit] Zaslonsko branje in infrastruktura -- Uganki

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jun 7 09:40:18 CEST 2009


http://www.dlib.si/dlib.si%20v2/Default.aspx -- prenovljeni portal Digitalne 
knjižnice Slovenije dLib prinaša prijaznejše iskanje in pregledovanje rezultatov 
ter pregledovalnik digitalnega gradiva. Kdor želi portal v živo preizkusiti, naj 
piše na helena.janezic na nuk.uni-lj.si.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/telo.pdf -- Iz kakšneta testa so 
slovenski junaki (Hladnikovo predavanje za SSJLK o telesu v slovenski književnosti 
pred natisom kliče po pripombah).

http://nl.ijs.si/et/mondilex09/ -- delavnica Modelling of a research infrastructure 
supporting development of digital resources and research in Slavic lexicography, 
Ljubljana, IJS 14.--15. okt. 2009.

===

19. 6. bo v CD podelitev diplom FF 300 diplomantom, med katerimi je ena šestina (50)
slovenistov; enopredmetnih je kljub temu, da so bile vpisne številke za E in D več let 
izenačene (60 +60), le deset. 

Dve vprašanji pri nedavnem testu iz Uvoda v študij slovenske književnosti na FF v 
Ljubljani. Med študentskimi obveznostmi letos je bilo tudi postaviti na Wikivir vsaj 
eno besedilo slovenske literarne klasike 
(http://sl.wikisource.org/wiki/Teksti_za_prvi_letnik_slovenistov): 

1.

Slavistka sveža slovstvo zdaj študira,
se v knjižnico potrudi dan za dnevom,
na knjige čaka vdano ali z gnevom.
Nazadnje sklene odločno, brez nemira,
da rajši sama jih pretipka in postavi
na splet, kot da predala bi se travi.
Za tipkanje sledi nagrada mastna! 
Pridruži se sošolk ji horda strastna.
Ker pesem iz polnega srcá izvira,
ne pláši se nobena ____________.

2.

_______________ termin ljub nam je in pravi
za tipko to, ki prvi znak v povedi
brez muke prevelike nam napravi.
Ker na slovensko izrazje nekaj stavi,
študent prisluhne asistenta nauku,
ki tujke črta v skoraj vsakem stavku:
shift kmalu shiral bo v naši sredi. 

Odgovor na drugo vprašanje je na: http://lit.ijs.si/sp_ssp.html#tis


Dodatne informacije o seznamu SlovLit