[SlovLit] =?UTF-8?Q?Re: Odprto pismo v zvezi s Cankarjevim tekmovanjem -- Re: Kek=C4= =8Deve poti (dopolnilo)= ?=

miran.hladnik na guest.arnes.si miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jun 3 08:20:22 CEST 2009


Seznam: SlovLit na ijs.si
Od: klemnov na gmail.com
Zadeva: Re: [SlovLit] Odprto pismo v zvezi z letošnjim Cankarjevim
tekmovanjem

Pričakoval sem, da se bodo na odprto pismo
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/002984.html) 
mentorjev za Cankarjevo priznanje (CP) oglasili tisti, ki se bili
neposredno 
naslovljeni, a ker že tedne vlada molk (ta je postal pri odprtih
pismih, ki 
so povezani s CP, ustaljen način odzivanja), se čutim kot nekdanji
koordinator 
Cankarjevega literarnega festival dolžan odgovoriti na četrto točko
(verjamem 
pa, da bo tako delno in posredno odgovorjeno tudi na prve tri točke). 

Leta 2005 smo v okviru slavističnega društva načrtovali prenovo CP. Načrt 
prenove je ambiciozno predvideval, da se tekmovanje razdeli na dva dela: 
na (prenovljeno) tekmovanje za Cankarjevo priznanje in t. i. Cankarjev 
literarni festival (CLF), ki bi mentorjem, učencem in dijako s pomočjo 
ustvarjalnih delavnic omogočal pridobivanje novih veščin in znanj s 
področja književnosti (prvi dve leti je slavistično društvo s pomočjo 
kulturnega društva Myra Locatelli Zdravka Duše prirejalo scenaristične 
delavnice). Zataknilo se je tam, kjer se ponavadi - pri denarju:
ministrstvo 
je brez pravega pojasnila za 80 % zmanjšalo sredstva za izvedbo
tekmovanja, 
hkrati pa zahtevalo, da tekmovanje podredimo nastajajočemu pravilniku o 
financiranju šolskih tekmovanj (osnovno načelo je bilo, da naj bodo
šolska 
tekmovanja predvsem selektivni oz. merski pripomoček za odkrivanje
nadarjenih). 
Pod takimi pogoji takratno vodstvo slavističnega društva ni ne hotelo
ne moglo 
prevzeti odgovornost za prenovo in organizacijo tekmovanja. Tekmovanje
je  
steklo naprej pod okriljem zavoda za šolstvo: od prvotne prenove
tekmovanja 
je ostalo bore malo oz., bolje rečeno, uvedene so bile le tiste
spremembe, 
ki so tekmovanje pocenile (mdr. računalniško podprto tekmovanje, ena
oblika 
preverjanja - esej), na papirju pa je ostalo vse tisto, kar bi Cankarjevo 
naredilo bolj profesionalno, ustvarjalno in privlačno (plačane šolske in 
regionalne komisije namesto ocenjevalnih obrazcev, državna komisija, 
sestavljena iz uglednih slovenskih pisateljev in intelektualcev, ki bi 
izbrala najboljši esej, vsakoletni tiskani zbornik najboljših esejev, 
povezava z mediji ...) -- tako, kot si pač slovenščina zasluži. Odpoved 
zaključne proslave tako ni, vsaj zame, nič presenetljivega: je le sad 
koncepta, v katerem se primarno upošteva ekonomski in organizacijski 
vidik izvedbe tekmovanja. 

Cankarjev literarni festival se je končal po dveh, relativno precej 
uspešnih letih iz več razlogov. Prvič zato, ker smo mu tako usodo zaradi 
nenaklonjenosti ministrstva že ob rojstvu namenili snovalci: njegov prvi 
namen je bil predvsem pokazati, kako je mogoče pripraviti tekmovanje, v 
katerem književnost ni le sredstvo, temveč predvsem cilj. Za to sta bili 
dve leti dovolj. Drugič, ker brez popolne izpeljave celotnega koncepta 
prenove niti ni imel smisla in bi lahko hitro postal le upornik brez
razloga. 
In tretjič: šolska tekmovanja iz slovenščine -- kot tudi slovenščina
sama -- 
si zaslužijo še kakšno boljšo podporo, kot le "skodelico kave". Skrajni 
čas je, da se s tem sprijaznimo tudi slovenisti.

Lp, Klemen Lah 

===

From: "Aleksander Bjelčevič" <aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si>
To: "slovlit" <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, June 02, 2009 10:58 AM
Subject: dopolnilo za Kekčeve poti!

Ad http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/003000.html: Za spanje
pred 
kočo rabimo spalne vreče; koča ima ležišča, ni pa oskrbovana.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit