[SlovLit] Koroška enciklopedija -- Re: Znanstvena slovenščina -- Delitev po slovensko

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Maj 12 17:09:39 CEST 2009


From: "heinrich pfandl" <pfandl na uni-graz.at>
Sent: Monday, May 11, 2009 4:04 PM
Subject: Enzyklopädie der slowenischen Spr/Lit: Petition

Spoštovani sodelavke in sodelavci  Enciklopedije, glede na novonastalo pravkar 
opisano situacijo (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/002952.html), sem 
se skupaj s kolegoma odločil, nasloviti na pristojne člane Avstrijske akademije 
znanosti pismo s prošnjo, da bi projekt nadaljevali pod vodstvom obeh dosedanjih 
sodelavcev, ki sta tudi do zdaj nosila levji delež priprav in dela. 
 
Projekt je za manjšino, za podobo Slovencev na Koroškem kot tudi za vso deželo 
preveč pomemben, da bi ga prepustili negotovi usodi ali ga celo pokopali. Kdor deli 
to mnenje in bi rad prispeval k reševanju pomembnega Projekta, bi ga rad napotil 
na internetno stran http://www.world-of-study.com/unterschreiben/ 
Do 2. 6. do 24.00 je mogoče pismo podpisati, potem ga bom odposlal obema naslovnikoma.
Seveda lahko po svoji presoji informirate o tej pomembni stvari tudi svoje kolege, 
naj ukrepajo po lastni presoji. Če se z besedilom pisma ne strinjate, lahko seveda 
omenjenima naslovnikoma pošljete sami svoje pismo:
Generalsekretär der Österr. Akademie der Wissenschaften: Herwig.Friesinger na oeaw.ac.at
Obmann der Balkan-Kommission: Michael.Metzeltin na oeaw.ac.at

S prijateljskimi pozdravi,
Heinrich Pfandl

===

From: "Jan Zoltan" <zoltan.jan na siol.net>
Sent: Tuesday, May 12, 2009 4:19 PM
Subject: Re: [SlovLit] Izumiranje znanstvene slovenščine

Če je potrebno, lahko skupno pripravimo še eno javno soočanje v Državnem 
sveto RS, vendar bo zaradi procedure to težko uresničiti pred jesenjo. Ko bo 
Svet za visoko šolstvo objavil Merila, pa jim je verjetno mogoče oporekati 
in jih morda celo razveljaviti pred ustavnim sodiščem, vendar je treba 
predhodno proučiti vse okoliščine in ustreznost takšne dolgotrajne in 
zahtevne (tudi finančno) poti, ki bo že na začetku imela veliko nasprotnikov 
(celo v Državnem svetu ji bodo nasprotovali nekateri svetniki, najverjetneje 
celo predstavnik znanosti).

Lepe pozdrave, Zoltan JAN

===

From: "Jolka Milic" <jolka.milic na siol.net>
Sent: Tuesday, May 12, 2009 3:03 PM
Subject: SOS

Dragi Miran, med branjem kar. preluksuzno opremljenega prvenca 
Zlati dež ali Kaj hoče moški  Luke Novaka sem s sveto grozo odkrila, 
da ne znam deliti besed po slovensko, ker bi jaz marsikaj delila . očitno 
na italijanski način, drugače rečeno zgrešeno, saj ne moreš in ne smeš 
uporabljati pravil enega jezika kar počez tudi pri drugih, ko da bi šlo za 
kak passepartout. Zadnje čase, mi pravijo, zlasti pri nas, je marsikaj 
dovoljeno, a pri boljših knjižnih izdajah, tja od žepnih do luksuznih - vsaj 
v Italiji - gledajo prav z drobnogledom tudi na take finese. 

Jaz bi vseeno rada zvedela, kako gredo ti stari ali novi običaji tudi pri 
nas. Nekoč davno mi je menda prof. Janez Gradišnik ali Janko Moder 
povedal, da smo mi precej liberalni pri delitvi, a da vseeno moramo paziti, 
ko delimo, da z začetnim zlogom deljene besede lahko naredimo drugo 
besedo ali da ohranimo koren. Recimo: ne obra-tno pač pa obrat-no; ne 
ze-mlja pač pa zem-lja;  ne pame-tno marveč pamet-no; ne Vespu-cci pač 
pa Vespuc-ci; ne pi-vski pač pa piv-ski,  ne ro-dnost pač pa rod-nost; ne 
Ze-ppelini marveč Zep-pelini; ne ume-tnikov pač pa umet-nikov itd. Navedla 
sem le nekaj primerov iz knjige, jih je pa po nekaj na skoraj vsaki strani. 
Strani pa je 435. Ker je pisec tudi znan založnik, sklepam, da je tako po 
novem prav ali vsaj tudi prav. A bi rada zvedela bolj iz . posvečenih ust, 
da me ne bodo žrli dvomi. Predvsem zato, ker najdeš v knjigi tudi take delitve: 
lo-okov, religi-ozno, di-alektična, po-etično, materi-alno, penzi-onist, 
ma-asdamerjem, idi-otic,  Aznavo-ur, fauteu-il, ge-nre (francoščina), 
Rembran-dtove, sek-tfrühstück, Be-ethoven in Bee-thoven (nemščina), 
ja-dnice, sk-lizova, saraje-vsko, teta Rebe-lda. Itd. 

Avtor  morebiti namenoma, tj. demonstrativno ne upošteva ustaljenih pravil, 
jaz pa bi vseeno rada zvedela zanje. Kje naj jih poiščem? 

Piš-em  me-d  kos-ilom, ki se je me-dtem že pop-ol-nom-a  shlad-ilo in ga bo 
tr-eba najb-rž s-pet pog-ret. Hvaležna vnaprej za odgovor. Lp
 
jolka (milič)
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit